NYE PRODUKTER ER LANDET! TJEK DEM UD.

BOSE - ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

Sidst opdateret: 26 February 2024

1 Selskabsoplysninger

Nærværende almindelige vilkår og betingelser for salg ("Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg") er gældende for Bose ApS Danmark, Herstedoestervej 27-29 unit A, 2620 Albertslund, telefonnummer: 70-712 590, fax: 043-437818, e-mail: sales_support_dk@bose.com, CVR nummer: DK15116498

2 Generelt

Nærværende Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg er gældende for alle online-salg af Boses produkter, der sælges på Boses hjemmeside www.bose.dk ("Hjemmesiden") til slutbrugere, hvilket udelukker, at andre betingelser gældende, særligt dem som er gældende i detailforretninger.

De Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg, som er gældende for et salg, er de betingelser, som er gældende på ordretidspunktet.

Kunden bør læse disse betingelser og vilkår omhyggeligt, før ordren sendes til os. Disse vilkår og betingelser fortæller kunden hvem Bose er, hvordan Bose vil levere produkter til kunden, hvordan kunden og Bose kan ændre eller opsige aftalen, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår et problem samt andre vigtige oplysninger. Hvis kunden er af den opfattelse, at der er fejl i nærværende betingelser og vilkår, bedes kunden kontakte Bose for en drøftelse deraf.

Fravigelser fra de Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg er kun gyldige, hvis parterne er enige derom.

Bose forbeholder sig ret til at ændre de Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg til enhver tid. De nye Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg er derefter gældende for alle tilbud og ordrer, der er foretaget, efter at en sådan ændring er trådt i kraft.

De gældende Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg kan til enhver tid ses på Hjemmesiden.

Medmindre det dokumenteres på anden vis, udgør data registreret på Hjemmesiden al dokumentation for transaktioner mellem Bose og Boses kunder med hensyn til salg foretaget via Hjemmesiden.

Hjemmesiden vises i www.bose.dk.

3 Ordreprocedure

3.1 Valg af produkt

Alle ordrer via Boses online-shop skal alene foretages på Hjemmesiden.

Kunden vælger produkterne ved at klikke på "Bestil online/Tilføj til kurv"-knappen og fortsætter sin navigation ved at klikke på "Fortsæt med at handle".

Kunden kan til enhver tid se de valgte produkter i sin kurv ved at klikke på "Se detaljer/Min kurv" og se de betalingsmuligheder, som Bose tilbyder samt leveringsomkostninger og -tid.

3.2 Registrering af ordre

Efter at have valgt produkt(er) kontrollerer kunden ordrens indhold og den pris, der skal betales, og retter eventuelle fejl, før ordren bekræftes.

Kunden indtaster de oplysninger, der er nødvendige for korrekt levering af ordren, og bør så læse nærværende betingelser og vilkår såvel som Boses privatlivspolitik omhyggeligt, før ordren afsendes til os.

Kunden anmodes derefter om at vælge den ønskede betalingsmåde og indtaste oplysninger i overensstemmelse hermed.

3.3 Endelig godkendelse af ordren

Som afslutning på ordreproceduren accepterer kunden de "Almindelige Vilkår og Betingelser for Salg" ved at klikke i det dertil indrettede felt og klikke på "Fortsæt til betaling"-knappen. Efter bekræftelse af kundens ordre og vilje til at betale sender Bose kunden en elektronisk accept af ordren. Købsaftalen er først endeligt indgået når kunden modtager en elektronisk accept af ordren.

Hvis kunden foretager ændringer i ordren efter en mulig ændring i Boses priser, fører dette automatisk til anvendelse af de nye priser.

Bose forbeholder sig ret til afvise en ordre. I disse tilfælde vil der i stedet for en accept af ordren blive fremsendt en e-mail med oplysning herom til kunden til den e-mailadresse, som kunden har oplyst.

4 Fortrydelsesret

4.1 Ret til og tidspunkt for fortrydelse

Kunden har ret til at fortryde uden at angive grunde dertil inden fjorten (14) dage fra den dag, hvor det på Hjemmesiden bestilte produkt er modtaget af kunden.

Bose tilbyder imidlertid en tilfredshedsgaranti, der tillader kunden at fortryde inden tredive (30) dage fra modtagelse af produktet uden at anføre grunde eller betale andre gebyrer eller udgifter end dem, som måtte være anført i nærværende vilkår og betingelser. Boses ret til at kræve erstatning begrænses ikke af denne bestemmelse.

Hvis ordren omfatter flere produkter, der skal leveres separat, løber fortrydelsesfristen for alle produkterne i en sådan ordre fra dagen for modtagelse af det sidste produkt.

4.2 Betingelser for udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udnytte sin fortrydelsesret skal kunden utvetydigt give Bose meddelelse om dette før udløbet af fortrydelsesfristen. Kunden kan fx give denne meddelelse på følgende måder:

• Fremsendelse af en utvetydig erklæring, der klart udtrykker kundens hensigt til at fortryde, med post, fax eller pr. e-mail til følgende adresse: Bose ApS Danmark, Herstedoestervej 27-29 unit A, 2620 Albertslund, Fax: 043-437818, e-mail: sales_support_dk@bose.com

• Eller returnering af fortrydelsesformularen, korrekt udfyldt og underskrevet til følgende adresse: Bose ApS Danmark, Herstedoestervej 27-29 unit A, 2620 Albertslund eller på e-mail: sales_support_dk@bose.com Fortrydelsesformularen er vedlagt disse betingelser, og kan desuden downloades ved at klikke på følgende link.

Kunden kan kontakte Boses kundeservice på følgende telefonnummer 70-712 590 (lokal takst) eller via e-mail til følgende e-mailadresse sales_support_dk@bose.com for oplysning om betingelserne for fortrydelse.

5 Returnering og refundering

Kunden har en periode på yderligere 14 dage, der løber fra meddelelsen til Bose om kundens hensigt til at fortryde, til at returnere produkterne for egen regning og ansvar med post til følgende adresse: Bose ApS Danmark, Herstedoestervej 27-29 unit A, 2620 Albertslund. Gaveæsker kan ikke returneres.

Bose tilbyder også kunden mulighed for at vælge omkostningsfri tilbagelevering af produkterne på en af kunden valgt adresse. I så fald kontakter det af Bose valgte fragtfirma kunden for at aftale en dato på hvilken produkterne leveres tilbage på den valgte adresse senest tre (3) hverdage efter kundens første kontakt med fragtfirmaet i den respektive sag.

Hvis kunden vælger omkostningsfri tilbagelevering af produkterne fra sin egen adresse, forpligter kunden sig også til at være til rådighed på de datoer, som fragtfirmaet foreslår for ikke urimeligt at forsinke produkternes tilbagelevering til Bose. Bose forbeholder sig til ret til at afvise, at denne tilbagelevering finder sted efter udløbet af den 30-dages fortrydelsesfrist, forudsat at grunden til, at denne periode er udløbet, uden at der er sket returnering, skyldes kundens forhold.

Kunden hæfter for en eventuel forringelse af produkternes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Produkterne skal returneres sammen med købsfakturaen eller en kopi af fakturaen i tilfælde af delvis returnering. Bose forbeholder sig ret til at reducere beløbet, hvis serienummeret mangler på grund af kundens forhold, og denne mangel ikke er udløst af en undersøgelse af produktet, der er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, det fungerer på.

Returnering af kampagnepakke: Ved køb af en pakke, hvor kun en del af pakken returneres, vil pakkerabatten være ugyldig, og den samlede pakkerabat vil blive fratrukket tilbagebetalingen. Hvis du for eksempel opnår en besparelse på kr 400 ved samlet køb af en opladningsholder og en Bluetooth-højttaler, og du returnerer en af varerne separat, vil besparelsen på kr 400 blive trukket fra din tilbagebetaling.

Hvis Bose ikke juridisk set kan fremsætte indsigelser, refunderer Bose det samlede beløb, der er betalt for de returnerede produkter til kunden, herunder omkostningerne ved levering (baseret på Boses standardleveringsform) ved brug af den samme betalingsmetode, som kunden brugte til betaling, uden uberettiget forsinkelse og senest fjorten (14) dage fra tidspunktet for Boses modtagelse af meddelelse om fortrydelse.

Bose refunderer ikke yderligere pådragne omkostninger, hvis kunden har valgt en dyrere leveringsform end den standardleveringsform, som Bose tilbyder og som er defineret som sådan i ordreprocessen.

6 Priser

Kunden faktureres de priser og i den valuta, som er anført på Hjemmesiden og aftalt i købsaftalen.

Medmindre at det er udtrykkeligt skriftligt anført af Bose på tidspunktet for den endelige godkendelse af ordren, inkluderer priserne almindelige afgifter og emballeringsomkostninger, men ikke leveringsomkostninger. Bose forbeholder sig ret til at vælge transportmåde.

Hvis kunden ønsker, at produkterne leveres på en særlig måde, faktureres leveringsomkostningerne særskilt efter særlig aftale uden reduktion i produkternes pris.

7 Lagerføring af produkterne

De produkter og priser, der udbydes, er gældende, så længe som de figurerer på Hjemmesiden og så længe lager haves.

Fejl eller ændringer kan undtagelsesvist forekomme. Såfremt et produkt ikke kan skaffes efter bestilling, orienteres kunden pr. e-mail (eller post hvis kunden ikke har oplyst en e-mailadresse) om, at produktet ikke lagerføres og om levering af en delordre eller annullering af ordren.

I tilfælde af hel eller delvis annullering af ordren på grund af, at produktet ikke lagerføres, hæves de beløb, der svarer til de ikke-lagerførte produkter, ikke på kundens bankkonto. Hvis beløbene allerede er hævet, godtgøres kunden inden tredive (30) dage for de beløb, der er betalt for de ikke-lagerførte produkter.

8 Levering

De produkter, der er købt på Hjemmesiden, kan kun leveres til Danmark. De leveres på den adresse, der er oplyst på bestillingstidspunktet. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, der opgives ved bestilling, er korrekte. I tilfælde af fejl i adressatens kontaktoplysninger (særligt fornavn, efternavn, gadenavn og nummer, postnummer, by, telefonnummer eller e-mailadresse) kan Bose ikke holdes ansvarlig for, at det er umuligt at levere bestillingen.
Leveringen foretages af det private transportfirma DPD med standardforsendelse. De faste forsendelsesomkostninger er:

• 75.95 DKK inklusive alle afgifter pr. levering af en ordre på op til 345 DKK;

• GRATIS levering af ordrer på mere end 345 DKK.

Standardlevering er mulig for bestillinger, der skal leveres til Denmark. Levering foretages af DPD inden for 3-4 dage fra ordrebekræftelse.
Bemærk venligst at vi ikke kan sende til Grønland og Færøerne. Du er velkommen til at besøge en af vores forhandlere eller kontakt vores salgssupport på 70-712 590.

9 Transport - Modtagelse

Ved modtagelse af produkterne skal kunden kontrollere, at produkterne er i overensstemmelse med den afgivne ordre. I tilfælde af at produktet er beskadiget finder købelovens mangelsregler anvendelse, og kunden skal:

 • Rapportere skaden på den af transportfirmaet afleverede følgeseddel,
 • Til transportfirmaet inden tre (3) dage fra leveringsdato fremsende et brev med oplysning om, at produktet var beskadiget ved levering,
 • Samtidig hermed til Bose fremsende en kopi af det ovennævnte brev sammen med følgesedlen til følgende adresse: Bose ApS Danmark, Herstedoestervej 27-29 unit A, 2620 Albertslund - eller på e-mail: sales_support_dk@bose.com.

10 Produkternes overensstemmelse

Bose forpligter sig til at tilbagebetale eller bytte produkter, som ikke er i overensstemmelse med ordren. Kunden rapporterer eventuelle påviselige uoverensstemmelser og returnerer produktet til Bose, som bytter eller tilbagebetaler produkterne som aftalt med kunden i det foreliggende tilfælde. Hvis de returnerede produkter er mangelfulde, snavsede eller beskadigede, hæfter kunden for forringelsen af produkternes værdi. Der kan under ingen omstændigheder anmodes om og/eller foretages tilbagebetaling eller ombytninger i butikkerne.

11 Betalingsmuligheder

Der betales for produkterne online med betalingskort (Visa, Mastercard, American Express), Dankort eller PayPal.

Kunden efter at have valgt det ønskede kort indtaste nummeret på kreditkortet, udløbsdato og de tre sidste cifre på bagsiden af kortet.

Ved betaling med betalingskort, trækkes betalingen fra kortet, når ordren er afsendt i henhold til de sædvanlige leveringstidspunkter anført i pkt. 8 i betingelserne.

Klarna er en betalingsmetode, der gør det muligt at købe nu og betale senere. Del dine betalinger op med praktiske, stressfri betalingsmuligheder. Det er nemt, sikkert at bruge og rentefrit. Klarna lader dig bruge dit foretrukne kredit- eller betalingskort, og minder dig om dine kommende betalinger.

12 Værdikuponkoder

Værdikuponkoder er kun gyldige til ordrer, som afgives online på dette websted.

 • Værdikuponkoder har en ordreværdi på minimum KR 760
 • Bose forbeholder sig retten til at afvise ordrer, hvor en værdikuponkode skønnes ugyldig for den ordre, der afgives.
 • Værdikuponkoder er kun gyldige til specifikke produkter så længe lager haves
 • Der kan kun anvendes én værdikuponkode pr. ordre
 • Værdikuponkoder er ikke gyldige i forbindelse med andre kampagner
 • I tilfælde af fuld produktreturnering gives der refunderinger for kontantbeløb, der blev betalt i det oprindelige køb efter anvendelse af rabatten, minus eventuelle omkostninger til forsendelse, gaveindpakning eller gavekort, der er opkrævet på den oprindelige ordre
 • Hvis en del af ordren returneres, vil værdien af den rabat, der blev anvendt på den pågældende ordre, blive fordelt forholdsmæssigt mellem varerne. Kontantbeløb, der overstiger denne værdi, minus eventuelle omkostninger til forsendelse, gaveindpakning eller gavekort, der blev opkrævet på den oprindelige ordre, returneres til kunden

13 Videregivelse af personlige oplysninger

Betalinger foretaget med kort på websiden administrers af det sikre betalingsfirma Adyen. For at bekræfte overførslen skal alle kunder acceptere overførsel og opbevaring af deres økonomiske data, navn, adresse og anden information, der er nødvendig for det sikre betalingsfirma Adyen.

Indsamling af visse elementer fra dine personlige data er påkrævet til dette formål. Uden disse data kan din overførsel blive forsinket eller umuliggjort, og din ordre vil blive anulleret.

Disse data er tiltænkt de autoriserede afdelinger under de Adyen-entiteter, som er involveret i sådanne processer, forhandleren samt eventuel tredjepart, hvis involvering er nødvendig for at sikre en problemfri betalingsproces og at de udbudte tjenester fungerer.

14 Ejendomsforbehold - risikoens overgang

Bose forbliver ejer af alle leverede produkter, indtil Bose har modtaget fuldstændig betaling af det skyldige beløb for hvert produkt. Risikoen for produkternes hændelige undergang eller forringelse, overgår til kunden på det tidspunkt, hvor produkterne er kommet i kundens besiddelse.

I tilfælde af manglende betaling forbeholder Bose sig ret til at gøre ejerskab af det respektive produkt gældende.

15 Kundens rettigheder

15.1 Købelovens mangelsansvar

Bose indestår for, at produkterne er i overensstemmelse med ordren og mangelfri. Kundens eventuelle reklamation over en mangel skal gives til Bose inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Der ydes to (2) års reklamationsret efter købeloven.

Det lovpligtige mangelsansvar er gældende, uanset om den kommercielle garanti måtte blive ydet.

15.2 Kommerciel garanti

Uden præjudice for ovenstående lovpligtige ansvar er kunden også omfattet af Boses kommercielle garanti, som er gældende i henhold til de vilkår og betingelser, som fremgår af garantibeviset fremsendt sammen med produktet. Garantibeviset dækker ikke skader, der opstår som følge forkert håndtering af produktet og generelt uhensigtsmæssig eller urimelig brug af produkterne. Skader, der skyldes vedligeholdelse eller afmontering udført af en person, som ikke er autoriseret af Bose, eller som skyldes modifikationer eller ændringer i produktet, eller skader der skyldes utilstrækkelig emballering ved returnering af produktet eller som skyldes uheld, er heller ikke dækket.

Garantien bliver automatisk ugyldig, hvis mærket med produktets serienummer er fjernet eller slettet. For at drage fordel af produkternes kommercielle garanti skal kunden uden undtagelse opbevare fakturaen for produkterne.

Se venligst Boses Produktgaranti for alle oplysninger vedrørende den kommercielle garanti der ydes til kunden.

16 Boses ansvar

16.1 Produkternes overensstemmelse med gældende lovkrav

Produkterne, som udbydes er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

16.2 Omfanget af Boses ansvar

Bose kan alene blive erstatningsansvarlig for tab eller skade i følgende tilfælde:

a. Tab eller skade på grund af manglende overholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. En væsentlig kontraktlig forpligtelse er en forpligtelse, hvis overholdelse er nødvendig for, at kontrakten kan opfyldes behørig, og hvor den anden part generelt stoler på og kan stole på overholdelse deraf, for eksempel levering af et mangelfrit produkt. I så fald er Boses ansvar begrænset til kompensation for tab eller skade, der er forudsigelig og typisk forekommende;
b. tab eller skade, som skyldes brud på en garanti udstedt af Bose;

c. tab eller skade, som skyldes en bevidst eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra Boses side eller Boses juridiske repræsentant eller stedfortræder;

d. tab eller skade, som opstår på grund af skade på liv og førlighed, og som skyldes en bevidst eller uagtsom pligtforsømmelse fra Boses side eller Boses juridiske repræsentant eller stedfortræder;

e. krav i henhold til lovpligtigt ansvar fx i henhold til produktansvarsloven.

Nærværende bestemmelse påvirker ikke bevisbyrdereglerne.

Billederne af produkterne på Hjemmesiden tjener alene illustrative formål. Selvom Bose har gjort sig alle anstrengelser for, at farverne vises korrekt, kan Bose ikke garantere, at den måde, hvorpå en enhed viser farverne, præcist gengiver produktets farve. Kundens produkt kan afvige en lille smule fra disse billeder. Emballeringen af produktet kan afvige fra det, der vises på billederne på Hjemmesiden. Kunden henvises til beskrivelsen af hvert produkt for at få flere oplysninger om produktets nøjagtige features og opfordres i tilfælde af tvivl eller behov for yderligere oplysninger til at kontakte kundeservice på følgende telefonnummer: 70-712 590 (lokal takst).

Bose er alene ansvarlig for indholdet af internetsider, som redigeres af Bose.

Bose er ikke ansvarlig for driftstab. Bose leverer alene produkterne til hjemme- og privatbrug. Hvis kunden bruger produkterne til kommercielle formål eller videresalg, er Bose ikke ansvarlig over for kunden for eventuelle avancetab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

Hvis det er helt eller delvist umuligt at bruge produkterne af årsager, som Bose ikke har kontrol over, især på grund af udstyrets inkompatibilitet, giver dette ikke anledning til kompensation, godtgørelse, eller at Bose ifalder ansvar.

16.3 Force majeure

Bose kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af manglende opfyldelse af kontrakten på grund af en uforudselig begivenhed, som Bose ikke har kontrol over, uroligheder eller hel eller delvis strejke, især i transport og/eller kommunikationssektoren, brand, oversvømmelser.

17 Immaterielle rettigheder

Tekster, kommentarer, arbejder, illustrationer eller billeder på Hjemmesiden www.bose.dk er ophavsretligt beskyttet i hele verden.

Kunden må ikke på nogen måde modificere papireksemplarer eller digitale eksemplarer af materialer, som kunden har printet eller downloaded, og kunden må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik uden den eventuelt tilhørende tekst. Boses status (og eventuelt identificerede bidragyderes status) som forfatter af indhold på Hjemmesiden skal altid anerkendes.

Kunden må ikke anvende noget af Hjemmesidens indhold til kommercielle formål uden at indhente en licens til det fra Bose eller Boses licensgivere. Hvis kunden i strid med nærværende betingelser og vilkår printer, kopierer eller downloader dele af Hjemmesiden, bortfalder kundens ret til bruge Hjemmesiden øjeblikkeligt, og kunden skal efter Boses valg, returnere eller tilintetgøre alle eksemplarer af materialet, som kunden måtte have lavet.

18 Personlige oplysninger

Bose overholder al gældende databeskyttelseslovgivning i Danmark. Se venligst Boses privatlivspolitik for alle oplysninger vedrørende kundens personlige oplysninger.

Hjemmesiden www.Bose.dk er designet således, at den tager særligt hensyn til kundernes behov. Det er især derfor, at der anvendes cookies. Se venligst Boses Cookie-politik for yderligere oplysninger.

19 Arkivering af kontrakter

Bose forpligter sig til at beholde alle købsaftaler med et beløb, der overstiger 890 DKK i ti (10) år. Kunderne har mulighed for at få adgang til disse aftaler efter simpel anmodning på følgende telefonnummer: 70-712 590 (lokal takst).

20 Eksterne links

Hjemmesiden www.bose.dk kan indeholde eksterne hyperlinks, der omdirigerer kunden til andre hjemmesider. Bose har ingen forpligtelser i relation til andre hjemmesider, som kunden kan få adgang til igennem Hjemmesiden www.bose.dk og kan ikke på noget tidspunkt ifalde ansvar for disse hjemmesiders indhold, drift, udbud af tjenesteydelser eller adgangen til disse hjemmesider.

Bose kan tillade andre selskaber at annoncere på sine hjemmesider. Disse selskaber kan installere cookies eller action tags (også kaldet "simple pixel gif") på brugerens computer for at vurdere annoncernes effektive virkning. Kunden kan afvise cookies eller action tags ved at ændre sine browserindstillinger. Dette kan ændre de interaktive funktioner på de besøgte hjemmesider.

21 Sikker Hjemmeside

Hjemmesiden www.bose.dk er en sikker hjemmeside, der anvender SSL-kryptering.

22 Kundeservice

For alle oplysninger eller spørgsmål kontakt venligst kundeservice på følgende telefonnummer: 70-712 590 (lokal takst).

23 Klageadgang

Kunden er velkommen til at kontakte Bose, hvis kunden har en klage over Boses produkter.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en klage, kan kunden klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Boses email adresse angives: sales_support_dk@bose.com

24 Gældende Lov - Værneting

Når du har købt et Bose® produkt i Danmark fra dette websted, reguleres enhver kontrakt mellem os af dansk lov i forbindelse med evt. tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt. Al kontakt, korrespondance og kontrakter mellem os skal udføres eller foretages på dansk eller engelsk.

Du kan have andre rettigheder i hht. dansk lovgivning, som ikke er angivet her.

25 Anmeldelsesplatform

Bose forbeholder sig ret til at gennemse og slette alle indlæg på anmeldelsesplatformen på Hjemmesiden www.bose.dk. Bose forbeholder sig ret til at fjerne eller undlade at offentliggøre indhold, som Bose, efter eget skøn, anser for at være upassende eller stødende, som f.eks.:

 • Enhver form for annoncering, herunder for konkurrenter, varesalg, tilskyndelser til ulovligheder, selvpromovering og spam
 • Urigtige, unøjagtige eller vildledende oplysninger
 • Personlige eller erhvervsmæssige angreb, herunder angreb på Bose, Boses medarbejdere, leverandører, distributører eller associerede selskaber
 • Upassende eller vildledende materiale eller materiale, som giver et misvisende billede af Bose
 • Materiale der truer, chikanerer eller krænker andres juridiske rettigheder, herunder materiale, hvori andre brugeres private forhold eller personlige oplysninger offentliggøres
 • Indhold der indeholder malware, software eller filer, der kan krænke en parts immaterielle rettigheder, og som kan have stødende indhold eller skade andre brugeres enheder.

26 Generelt

Hvis Bose ikke gør en ret gældende i henhold til nærværende aftale, forhindrer det ikke Bose i at gøre andre rettigheder eller en rettighed af samme type gældende ved senere lejligheder.

Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser findes at være ulovlig, ugyldig eller have manglende eksekutionskraft, anses denne for at være udskilt og de resterende bestemmelsers gyldighed og eksekutionskraft berøres ikke.

Bose kan transportere nærværende aftale til tredjemand. Bose kan transportere sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til en anden organisation. Bose skal altid orientere kunden skriftligt (fx på e-mail), hvis dette finder sted og skal sikre, at transporten ikke påvirker kundens rettigheder i henhold til aftalen.

Tredjemand har ingen rettigheder i henhold til nærværende aftale (med undtagelse af tredjemand til hvem kunden overdrager sin garanti. Bose kan kræve, at denne til hvem garantien er overdraget fremlægger rimeligt bevis for, at de nu er ejer af den relevante genstand). Denne aftale er indgået mellem kunden og Bose. Ingen andre personer har ret til at fuldbyrde nogen af dens vilkår.

Sidst opdateret: 22-12-2016