90-dages risikofri, gratis prøveperiode, 2 års garanti og gratis standardlevering på ordrer over 345 dkk

Brugsvilkår for Bose

Sidst ændret: 31. august 2021

Disse Brugsvilkår (Vilkårene) er en juridisk bindende aftale mellem dig og Bose Products B.V. ("Bose", "vi", "os" og "vores"). Disse Vilkår gælder alle Boses websteder, mobilapplikationer og andre online eller interaktive tjenester, der leveres i lande i Europa, Forenede Arabiske Emirater ("UAE") og lande i Østasien, Sydasien, Sydøstasien og Oceanien ("APAC"), og som indeholder et link til disse Vilkår (samlet kaldet "Tjenesterne").

Ved at acceptere disse vilkår anerkender du, at din brug af Tjenesterne er underlagt disse Vilkår. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, har du ikke ret til at tage adgang til eller bruge Tjenesterne. Køb af et Bose-produkt eller -tjeneste er underlagt separate Salgsvilkår, som leveres på Politiksiderne i Tjenesterne. Hvis en særskilt slutbrugerlicensaftale ("EULA") også gælder for de Tjenester, som du bruger, og der er uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og slutbrugerlicensaftalen, er slutbrugerlicensaftalen gældende.

Vi kan revidere disse Vilkår for at afspejle ændringer i Tjenesterne, vores brugeres behov, vores forretningsmæssige prioriteter eller ændringer i love og regler. Vi giver dig et rimeligt varsel om større revisioner i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hver gang du vil bruge Tjenesterne, skal du tjekke disse Vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det pågældende tidspunkt. Disse Vilkår er senest opdateret på datoen øverst.


1. Information om os

Vi er Bose Products B.V., et selskab registreret i Holland med selskabsregistreringsnummer 36037901 og med hjemsted på 1441 RG Purmerend, Holland, Gorslaan 60, som også er vores primære handelsadresse. Vi er et aktieselskab. Se vores kontaktside, hvis du vil kontakte os.


2. Berettigelse og omfang

For at bruge Tjenesterne skal du være og bekræfte, at du er myndig (18 år eller ældre eller på anden måde myndig i din retskreds, eller, hvis du har dine forældres samtykke, 13 år eller ældre) og være i stand til at acceptere disse Vilkår. Hvis du accepterer disse Vilkår på vegne af en organisation eller enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at acceptere disse Vilkår på den pågældende organisations eller enheds vegne og binde dem til disse Vilkår (hvis det er tilfældet, skal henvisninger til "du" og "din" i disse Vilkår, undtagen i denne sætning, henvise til den organisation eller enhed). Hvis Bose tidligere har forbudt dig at tage adgang til eller bruge Tjenesterne, har du ikke tilladelse til at tage adgang til eller bruge Tjenesterne.


3. Kontoregistrering og brug

3.1 Kontoregistrering og fortrolighed. Du skal eventuelt oprette en konto for at bruge dele af Tjenesterne. Hvis det er tilfældet, skal du under registreringsprocessen vælge et brugernavn og en adgangskode og give os yderligere oplysninger. Det er dit ansvar at sikre, at din adgangskode forbliver fortrolig og sikker. Ved at registrere dig, accepterer du, at du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår under dit brugernavn og din adgangskode. Vi kan antage, at al kommunikation, vi modtager fra din konto, er blevet foretaget af dig.

3.2 Uautoriseret kontobrug. Du er ansvarlig for at underrette os, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af eller adgang til din konto. Se vores kontaktside, hvis du vil kontakte os. Du erklærer dig enig i, at vi kan kræve at få oplysninger, der kan bruges til at bekræfte din identitet og hjælpe med at beskytte din konto.


4. Vores ejendomsret

Tjenesterne ejes og drives af Bose og indeholder materialer (herunder al software, design, tekst, redaktionelle materialer, informativ tekst, billeder, illustrationer, lydklip, videoklip, artwork og andre grafiske materialer og navne, logoer, varemærker og servicemærker), som stammer helt eller delvist fra materialer leveret af Bose og dets partnere, samt andre kilder, og er immaterialretligt beskyttet.

Du accepterer at overholde alle gældende love om immaterielle rettigheder. Du anerkender, at Tjenesterne er udviklet, sammensat, udarbejdet, revideret, udvalgt og arrangeret af Bose og andre gennem anvendelse af metoder og standarder for bedømmelse, som er udviklet og anvendt gennem brug af en betydelig mængde tid, kræfter og penge, og udgør værdifulde intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Bose og andre.

Du accepterer at underrette Bose straks, hvis du bliver bekendt med krav om, at Tjenesterne krænker andres immaterielle rettigheder. Ingen rettighed, adkomst eller interesse i eller til vores Tjenester eller indhold i vores Tjenester overdrages til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er overdraget, forbeholdes af Bose. Du må ikke benytte nogen mærker, logoer, produkt- og tjenestenavne, design, slogans eller varemærker tilhørende Bose uden vores tilladelse.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores Tjenester i strid med disse Vilkår, ophører din ret til at bruge vores Tjenester øjeblikkeligt, og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere alle de kopier, som du har lavet af materialerne.


5. Brugerindhold og indsendelser

5.1 Brugerindhold og indlæg. Tjenesterne kan give dig mulighed for at sende, opslå, uploade eller på anden måde gøre indhold (samlet kaldet "opslag") tilgængeligt, f.eks. videoklip, billeder, anmeldelser, spørgsmål, kommentarer, offentlige meddelelser, idéer, produktfeedback, kommentarer og andet indhold (samlet kaldet "brugerindhold"), der måske eller måske ikke er synligt for andre brugere. Materiale, informationer eller idéer, som du overfører til os eller slår op vil blive behandlet som ikke-fortroligt. Ved at lave opslag på nogen af vores Tjenester, giver du os en ikke-eksklusiv ret til at benytte ethvert opslag på enhver måde. Du erklærer dig indforstået med, at opslag ikke indebærer forbudt adfærd (som defineret nedenfor), og du accepterer at kompensere os i overensstemmelse med gældende love, hvis du deltager i forbudt adfærd, der forårsager, at vi skal betale erstatning som et direkte resultat af din forbudte adfærd.

5.2 Erklæringer om brugerindhold. Du anerkender og accepterer, at alt brugerindhold, du opslår, er dit eget ansvar. Du accepterer endvidere, at du har alle nødvendige rettigheder til at slå det pågældende brugerindhold op uden krænkelse af tredjeparts rettigheder. Du forstår, at Bose ikke kontrollerer og ikke er ansvarlig for brugerindhold. Ved at bruge Tjenesterne kan du blive udsat for brugerindhold fra andre brugere, der er stødende, uanstændigt, unøjagtigt, vildledende eller på anden måde anstødeligt. Vær også opmærksom på, at brugerindhold kan indeholde typografiske fejl, andre utilsigtede fejl eller unøjagtigheder. Vi forbeholder os ret til på vores regning at overtage håndteringen af eventuelle tvister som følge af brugerindhold, du slår op, og under alle omstændigheder skal du samarbejde med os i forsøget på at løse eventuelle tvister eller forsvare alle relaterede krav fremsat imod os.

5.3 Gennemlæsning af brugerindhold. Du anerkender og accepterer, at Bose muligvis, efter Boses skøn, forhåndsscreener brugerindhold, før det vises på Tjenesterne, men at Bose ikke har nogen forpligtelse til at gøre det. Du anerkender og accepterer endvidere, at Bose forbeholder sig retten (men påtager sig ikke pligt) til efter eget skøn at afvise, flytte, redigere eller fjerne brugerindhold, der bidrages til Tjenesterne. Derudover har Bose ret til at fjerne brugerindhold, der er i modstrid med disse vilkår eller på anden måde er anstødeligt efter Boses skøn. Du anerkender og accepterer, at Bose ikke kontrollerer, indfører, ratificerer eller godkender brugerindhold, og du accepterer, at du skal evaluere og bære alle risici i forbindelse med din brug af brugerindhold eller din tiltro til rigtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af brugerindhold.

5.4 Oplysninger indsendt af brugerne. Bose er meget engageret i forskning. Det kan tage flere år af forske i nye teknologier, integrere de nye teknologier i produkter og udvikle strategier for markedsføring af vores produkter. For eksempel var vores teknologier Acoustic Noise Cancelling, PhaseGuide og QuietPort under forskning og produktudvikling i mange år, før de blev integreret i kommercielle produkter og introduceret til offentligheden. Vi ønsker at undgå misforståelser, der kan opstå, hvis et Bose-produkt eller en markedsføringsstrategi har nogen som helst lighed med en idé, der blev sendt til Bose under udviklingsprocessen, eller hvis en produktegenskab eller -funktion kan synes relateret til kunders indsendte bemærkninger til os. Derfor vil vi ikke overveje nogen uopfordrede indsendte idéer og beder om, at du ikke sender dem til os. Hvis du stadig vælger at indsende dine idéer, vil de følgende vilkår være gældende for din indsendelse.

Bose yder ingen kompensation, hverken i form af kontanter eller produkter, for brugerindhold indsendt til Bose, herunder og uden begrænsning idéer til potentiel software. Du accepterer, at alle oplysninger indsendt til Bose vil blive anset for at være ufortrolige og ubeskyttede, og Bose har ingen forpligtelser af nogen art i forhold til sådanne oplysninger og har ret til at gengive, bruge, offentliggøre og distribuere oplysningerne ubegrænset til et vilkårligt formål, med mindre udtrykkeligt accepteret skriftligt af Bose. Desuden vil Bose have ret til at bruge alle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne oplysninger.


6. Forbudt adfærd

Brug af tjenesterne til ulovlige formål eller andre formål, som ikke udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår, er strengt forbudt. Du må blandt andet ikke (samlet kaldet "forbudt adfærd"):

 • slå brugerindhold op, der: (1) chikanerer, misbruger eller truer andre personer, eller som indeholder obskønt indhold, (2) er falsk, misvisende eller unøjagtigt, (3) nedværdiger eller diskriminerer andre på baggrund af køn, race, klasse, etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering, handicap eller nogen anden klassificering, (4), er uanstændigt, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, provokerende, ulovligt, skadeligt, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende eller krænker andres privatliv, (5) reklamerer for seksuelt eller pornografisk materiale, vold eller ulovlige handlinger, (6) krænker andres juridiske rettigheder eller indeholder materiale, som kan give anledning til civilretligt eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende lovgivning eller regulativer eller som på anden måde kan være i konflikt med disse vilkår eller (7) giver indtryk af, at de kommer fra eller er godkendt af os eller nogen anden person eller enhed, hvis det ikke er tilfældet
 • bruger tjenesterne kommercielt, til benchmarking eller til at indsamle oplysninger til et produkt eller en tjeneste
 • kopierer, downloader (andet end gennem nødvendig side-cache til personlig brug, eller som udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår), modificerer, distribuerer, opslår, overfører, fremviser, udfører, reproducerer, broadcaster, "spejler", duplikerer, udgiver, genudgiver, uploader, licenserer, foretager reverse engineering af, udarbejder afledte værker af eller tilbyde salg af indhold eller andre oplysninger, der er indeholdt på eller anskaffet fra eller via tjenesterne, på nogen måde, undtagen som angivet i disse vilkår eller med forudgående skriftligt samtykke fra Bose
 • scraper, tilgår, overvåger, indekserer, framer, linker eller kopierer indhold eller oplysninger på tjenesterne ved at tilgå tjenesterne på en automatiseret måde ved hjælp af nogen form for robot, spider, scraper, webcrawler eller nogen anden adgangsmetode andet end manuel adgang til de offentligt tilgængelige dele af tjenesterne via en browser eller adgang til tjenesten via en API, som er godkendt af Bose
 • overtræder begrænsningerne i enhver robot exclusion-protokol på tjenesten eller omgår andre forholdsregler, der har til formål at forhindre eller begrænse adgangen til Tjenesterne
 • opslår materiale, der advokerer for ulovlig aktivitet eller diskuterer ulovlige aktiviteter med den intention at føre dem ud i livet
 • opslår eller på anden måde gør materiale tilgængeligt, som indeholder software, enheder, instruktioner, computerkode, filer, programmer og/eller andet indhold eller anden funktion, der er designet til at afbryde, ødelægge, skade eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr (herunder uden begrænsning enhver tidsindstillet bombe, virus, malware, softwarelås, orm, selvdestruktion, drop-enhed, skadelig logik, trojansk hest, faldlem, "deaktiverings-", "lockout-", "målings-"enhed eller skadelig kode)
 • opslår eller gør noget, der vil kunne deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenesternes funktionsmåde
 • opslår materiale, der er til gene for eller på anden måde forhindrer kommunikation eller forstyrrer brugerdiskussioner;
 • opslår, udnytter eller på anden måde videreformidler en anden parts immaterielle rettighed, medmindre du har ret til at gøre dette, eller fjerner eller ændrer ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsretlige meddelelser indeholdt på Tjenesterne
 • opslår forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger eller opslå materiale, som du ikke har ret til at videreformidle ifølge nogen lov eller noget kontraktmæssigt eller andet forhold, herunder, men ikke begrænset til, insideroplysninger og fortrolige oplysninger, som er erfaret eller videregivet som led i et ansættelsesforhold eller under hemmeligholdelsesaftaler
 • giver urigtige oplysninger eller på anden måde forvanske dit tilhørsforhold til en person eller enhed eller udgive dig for en anden person eller enhed på en måde, der ikke udgør parodi
 • beder om personlige eller følsomme oplysninger fra andre brugere, herunder uden begrænsning adresse, kreditkortoplysninger eller regnskabsmæssige oplysninger eller adgangskoder
 • sender spam eller andre reklamer eller opfordringer, undersøgelser, indhold, pyramidespil, promoverer kommercielle foretagender eller på anden måde deltager i kommercielle aktiviteter på eller gennem Tjenesterne
 • framer, anvender inline-links eller på tilsvarende måde fremviser Tjenesterne eller dele heraf
 • overtræder disse vilkår, vores salgsvilkår eller eventuelle retningslinjer eller politikker opslået af Bose
 • fremmer overtrædelse af disse vilkår eller fortrolighedspolitikken og/eller
 • forstyrrer andre parters brug og nydelse af tjenesterne.

7. Overholdelse af lovkrav

Du anerkender og accepterer, at Bose må tilgå, opbevare og videregive dine oplysninger og/eller brugerindhold, som du indsender eller gør tilgængeligt for visning på tjenesterne, hvis det kræves ved lov, eller hvis Bose i god tro mener, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse er i overensstemmelse med Boses fortrolighedspolitik eller med rimelighed er nødvendig eller hensigtsmæssig af nogen af følgende årsager: (1) for at overholde kravene i retssager eller retslige anmodninger; (2) for at håndhæve disse vilkår, vores fortrolighedspolitik eller andre kontrakter med dig, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf; (3) for at reagere på påstande om, at brugerindhold krænker tredjeparters rettigheder; (4) for at besvare dine henvendelser om kundeservice og/eller (5) for at beskytte Bose, Boses agenters og tilknyttede selskabers, Boses brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer til forebyggelse af bedrageri og beskyttelse mod spam/malware samt lignende formål.


8. Beskyttelse af personlige oplysninger

Få mere at vide om, hvordan vi indsamler, anvender og deler de data, vi indsamler fra og om dig, ved at læse vores fortrolighedspolitik.


9. Ansvarsbegrænsning

Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skader, som du har lidt, og som er en forudsigelig konsekvens af vores misligholdelse af disse vilkår eller vores forsømmelighed, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke kunne forudses. Tab eller skader er forudsigelige, hvis det er en indlysende konsekvens af vores misligholdelse. Vi leverer også kun Tjenesterne til husholdningsbrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge Tjenesterne til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet ansvar for tab af fortjeneste, driftstab, driftsstop eller mistede forretningsmuligheder. Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt for os at gøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for dødsfald eller personskader forårsaget af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers forsømmelighed, bedrageri eller svigagtig vildledning og i tilfælde af misligholdelse af dine juridiske rettigheder i forbindelse med Tjenesterne.

De oplysninger, som gives på eller via Tjenesterne, stilles til rådighed udelukkende til generel orientering. Vi bekræfter ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af disse oplysninger. Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko.


10. Virus

Du erklærer dig indforstået med, at vi ikke kan og ikke vil garantere, at filer, der kan downloades fra internettet eller vores Tjenester, er fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for at udføre tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til antivirusbeskyttelse og nøjagtighed af datainput og -output samt at have en metode uden for vores tjenester til rekonstruktion af tabte data.


11. Tredjepartslink og -tjenester

Tjenesterne kan give (1) information og indhold, der leveres af tredjeparter, (2) links til tredjeparters websteder eller ressourcer, f.eks. sælgere af varer og tjenester og (3) tredjeparters produkter og tjenester til salg direkte til dig. Bose er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og støtter ikke og er ikke ansvarlig for (i) indhold, reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder eller ressourcer, (ii) eventuelle fejl eller udeladelser på disse websteder eller ressourcer, eller (iii) praksis vedrørende håndtering af oplysninger eller anden forretningspraksis af udbyderne af sådanne websteder eller ressourcer. Bose er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig over for dig eller tredjepart for brug af eller tillid til websteder eller ressourcer. Dine interaktioner med sådanne tredjeparter er underlagt disse tredjeparters egne vilkår for tjenesten og fortrolighedspolitikker og andre lignende vilkår.


12. Ændring og adgang

12.1 Ændring af Tjenesterne. Bose forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, Tjenesterne (eller dele heraf), med eller uden varsel. Bose er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med ændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesterne.

12.2 Adgang. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte dig adgang til hele eller dele af Tjenesterne når som helst med eller uden begrundelse, med eller uden varsel til dig, herunder hvis du, efter vores skøn, har krænket bestemmelserne i disse vilkår. Vi forbeholder os ret til at deaktivere brugernavne, adgangskoder eller andre identifikatorer, uanset om de er selvvalgt eller leveret af os, når som helst efter eget skøn med eller uden begrundelse. Vi giver dig dog besked om dette, hvis det er rimeligt at gøre det.


13. Gældende lov

Bemærk, at disse vilkår og deres indhold og oprettelse er underlagt lovgivningen i Holland. Men hvis du er forbruger og bosat i et andet europæisk land vil du drage fordel af, samt hvis du er forbruger og bosat i et land i APAC eller UAE kan du drage fordel af, eventuelle ufravigelige bestemmelser og juridiske rettigheder, der er tilgængelige for dig i henhold til lovene i det pågældende land. Intet i disse vilkår påvirker dine rettigheder som forbruger til at kunne gøre en sådan lokal lovgivning, ufravigelige bestemmelser og juridiske rettigheder gældende.

Du og vi accepterer begge, at domstolene i Holland har eksklusiv jurisdiktion. Men hvis du er bosiddende i et andet europæisk land, APAC eller UAE, kan du også anlægge sag i det pågældende land.


14. Generelle vilkår

14.1 Intet afkald. Hvis vi undlader at kræve, at du udfører nogen forpligtelser i henhold til disse Vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udskyder det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på sådanne rettigheder, og at du ikke skal opfylde dine forpligtelser. Såfremt vi eftergiver et svigt eller misligholdelse fra din side, gør vi det kun skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk frafalder alle fremtidige svigt eller misligholdelser. Se vores kontaktside, hvis du vil kontakte os.

14.2 Adskillelighed. Alle afsnit i disse vilkår fungerer særskilt. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogle af dem er ulovlige eller ikke retsgyldige, forbliver de resterende afsnit fuldt gældende.

14.3 Diverse. Titlerne på afsnittene i disse vilkår er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktlig virkning.


15. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. Se vores kontaktside, hvis du vil kontakte os.

Hvis du leder efter oplysninger om overholdelse af lovgivning og af regler og standarder kan vi hjælpe dig. Klik her for at få en liste over overensstemmelseserklæringer for aktuelle Bose®-produkter.


16. Varemærker og navngivelser

Du kan se en komplet liste over varemærker og navngivelser fra Bose og vores partnere ved at klikke her.

Billeder i vores bilsektion er ophavsretligt beskyttet af PhotosToGo, Inc.

Airplay, Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iTunes, Lightning og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Varemærket "iPhone" benyttes med licens fra Aiphone K.K.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets datterselskaber.

Android, Google, Google Assistant, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google, Inc. Android-robotten er gengivet eller ændret ud fra arbejde, som er udført og delt af Google, og anvendes i overensstemmelse med vilkårene i Creative Commons' Navngivelse 3.0-licens.

BlackBerry, BlackBerry compatible og relaterede varemærker ejes af Research In Motion Limited (RIM) og er registreret og/eller bruges i USA og andre steder. Bruges under licens. RIM er ikke ansvarlig for salg eller brug af disse produkter og deres overensstemmelse med sikkerhedsnormer og forskriftsmæssige standarder.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Deezer er et registreret varemærke tilhørende Blogmusik SAS.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Vedrørende DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet med licens fra DTS, Inc. DTS, DTS-symbolet, DTS i kombination med symbolet og DTS Digital Surround er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL og NFL-skjoldet er registrerede varemærker tilhørende National Football League. Holdnavne, logoer og uniformer er registrerede varemærker tilhørende de angivne hold. Alle andre NFL-relaterede varemærker er varemærker tilhørende National Football League.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-udstyrsmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Samsung Galaxy er et varemærke tilhørende Samsung Electronics Co., LTD.

SiriusXM og alle relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED®-logoet er et garantimærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.