NYE PRODUKTER ER LANDET! TJEK DEM UD.

Brugsvilkår for Bose

Senest ændret: 25. maj 2022

BEMÆRK: HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA, ER DISSE VILKÅR UNDERLAGT OBLIGATORISK VOLDGIFT OG ET AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL SOM BESKREVET I AFSNIT 12. DETTE KRÆVER, AT DU INDSENDER KRAV TIL BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT, MEDMINDRE DU FRAMELDER DIG SOM BESKREVET I AFSNIT 12.8.

Disse brugsvilkår ("vilkårene") er en juridisk aftale mellem dig og Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA og dets tilknyttede enheder (samlet kaldet "Bose", "vi", "os" og "vores"). Disse vilkår gælder for alle Boses websteder, software, enheder og tilhørende firmware, programmer, produkter og andre tjenester, funktioner eller indhold, der tilbydes eller gøres tilgængelige af Bose (samlet kaldet "tjenesterne"). Ved at opnå adgang til, bruge eller interagere med tjenesterne angiver du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, har du ikke ret til at tage adgang til eller bruge tjenesterne. Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår efter eget skøn. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af tjenesterne efter en eventuel opdatering udgør din bindende accept af sådanne ændringer, medmindre gældende lovgivning kræver yderligere meddelelse om sådanne opdateringer, i hvilket tilfælde vi vil overholde sådanne yderligere krav om meddelelser.

Visse tjenester kan være underlagt yderligere eller særskilte vilkår og betingelser. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og sådanne andre vilkår og betingelser, gælder sådanne andre vilkår og betingelser.


1. Berettigede deltagere

Du skal være over myndighedsalderen i din jurisdiktion for at bruge tjenesterne, medmindre din forælder eller værge accepterer disse vilkår på dine vegne og giver dig tilladelse til at bruge tjenesterne. Hvis du accepterer disse vilkår på vegne af en organisation eller enhed, erklærer og garanterer du, at du har tilladelse til det. Du kan ikke få adgang til eller bruge tjenesterne, hvis du er udelukket fra at modtage tjenesterne i henhold til gældende lovgivning eller tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra tjenesterne.


2. Immaterielle rettigheder

"Indhold" betyder alle websteder, software, design, tekst, kunst, lyd, video, grafik, billeder, musik, brugergrænseflader, forfatterskabsværk af enhver art, navne, logoer, varemærker, servicemærker og oplysninger eller andet materiale, der slås op, genereres, leveres eller på anden måde gøres tilgængeligt via tjenesterne. Tjenesterne og indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed og andre love i USA og udenlandske jurisdiktioner. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, ejer Bose og dets licensgivere eksklusivt alle rettigheder, titler og interesser i og til tjenesterne og indholdet, herunder alle tilknyttede immaterielle rettigheder.

Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre immaterielle rettigheder eller meddelelser, der indgår i eller følger med tjenesterne eller indholdet. Enhver uautoriseret brug af materialer, som er indeholdt i eller via tjenesterne, kan være i strid med love om ophavsret, varemærkelove, love om beskyttelse af privatlivet og offentligheden samt regulativer og love om kommunikation.

Du kan se en komplet liste over varemærker og varemærketilskrivninger fra Bose og vores partnere ved at gå til vores liste over varemærker.


3. Licens

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at opnå adgang til, få vist og bruge tjenesterne og indholdet samt adgang til og brug af software, der er indlejret i vores produkter eller enheder, uanset om en sådan software leveres af os eller tredjeparter. Denne licens gives udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug og fornøjelse med tjenesterne som tilladt i disse vilkår.

Du må ikke bruge, underlicensere, kopiere, tilpasse, ændre, oversætte, videregive, forberede afledte værker af, distribuere, licensere, sælge, udleje, lease, tildele, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, sende, udsende eller på anden måde udnytte indholdet, tjenesterne eller dele heraf (herunder eventuel tredjepartssoftware), undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. Du gives ingen licenser eller rettigheder underforstået eller på anden måde under immaterielle rettigheder, der ejes eller kontrolleres af os eller vores licensgivere, bortset fra de licenser og rettigheder, der udtrykkeligt er givet i disse vilkår.

Bose kan til enhver tid og efter Boses suveræne skøn tilbagekalde denne licens. Efter en sådan tilbagekaldelse skal du straks destruere alle materialer, som du har hentet eller på anden måde anskaffet fra disse tjenester, samt alle kopier af sådanne materialer, uanset om de er fremstillet i overensstemmelse med disse vilkår eller ej.


4. Kontoregistrering

Du skal eventuelt oprette en konto for at bruge dele af Tjenesterne. For at oprette en konto skal du muligvis angive en adgangskode, et brugernavn og andre oplysninger, f.eks. dit navn og din e-mailadresse. Du er alene ansvarlig for at holde dine oplysninger fortrolige. Du må ikke overføre, sælge, tildele eller underlicensere din konto uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Du er eneansvarlig for al brug eller aktivitet, der forekommer på din konto, herunder, men ikke begrænset til, brug af tjenesterne af en person, der bruger din konto, med eller uden tilladelse. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug eller et eventuelt sikkerhedsbrud på din konto. Bose er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af uautoriseret brug af din konto. Oplysninger, der indsendes af dig, er underlagt Boses politik om beskyttelse af personlige oplysninger.


5. Brugerindhold og feedback

5.1 Brugerindhold. Du er eneansvarlig for alt indhold, som du indsender, viser, slår op eller på anden måde gør tilgængeligt via tjenesterne ("brugerindhold"), herunder eventuelle nødvendige tredjepartsrettigheder i brugerindholdet. Når du indsender brugerindhold, giver du Bose en verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens, som kan underlicenseres, til at bruge, kopiere, cache, distribuere, reproducere, ændre, redigere, tilpasse, offentligt udføre, offentligt fremvise, oversætte, udarbejde afledte værker af, sælge, lease, overføre, kommunikere til offentligheden, adskille og udgive sådant brugerindhold, helt eller delvist, i ethvert format eller medie, som er kendt eller udvikles i fremtiden, uden kompensation til dig, til ethvert formål, herunder uden begrænsning til at fremme og omfordele en del af eller alle tjenesterne (og afledte værker deraf).

Vi kan efter eget skøn foretage en forudgående screening af brugerindhold, før det vises på tjenesterne, og kan når som helst forbyde eller forhindre dig i at opslå, uploade, gemme, dele, sende eller vise brugerindhold på eller via tjenesterne. Vi kan efter eget skøn afvise, flytte, redigere eller fjerne eventuelt brugerindhold, der indsendes til tjenesterne af en hvilken som helst grund, herunder uden begrænsning brugerindhold, der krænker disse vilkår. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Acceptabel brug nedenfor.

5.2 Feedback. Vi overvejer ikke nogen uopfordrede indsendte idéer og beder om, at du ikke sender dem til os. Vælger du imidlertid alligevel at indsende dine ideer i en hvilken som helst form, hvad enten det er i brugerindhold eller på anden måde ("Feedback"), gælder følgende vilkår:

(A) Feedback er Boses egen og eksklusive ejendom uden kompensation til dig. Du overdrager hermed uigenkaldeligt til Bose og accepterer uigenkaldeligt at overdrage Bose alle rettigheder, titler og interesser i og al feedback, herunder eventuelle immaterielle rettigheder dertil.

(b) Bose har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til feedback og er fri til uden nogen form for kompensation eller kredit til dig at reproducere, bruge, videregive og distribuere feedback, herunder eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt deri, på ubegrænset basis til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter og tjenester, der indgår i feedback.


6. Acceptabel brug

For at fremme en sikker og positiv oplevelse er følgende adfærd strengt forbudt i forbindelse med din adgang til og brug af tjenesterne. Uden begrænsning vil du ikke:

 • misbruge, ærekrænke, true, intimidere, forfølge, chikanere eller skade en anden person;
 • reklamere for eller opfordre en bruger til at købe eller sælge produkter eller tjenester eller bruge oplysninger indhentet fra tjenesterne til at kontakte, reklamere for, opfordre eller sælge til andre brugere uden deres forudgående udtrykkelige samtykke;
 • ændre eller manipulere med materialer på eller i forbindelse med tjenesterne;
 • forsøge at omgå eventuelle teknologiske foranstaltninger, der er implementeret af os eller af vores leverandører eller nogen anden tredjepart (herunder en anden bruger), for at beskytte eller begrænse adgangen til tjenesterne;
 • forsøge at afkode, dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af software eller anden underliggende kode, der bruges til at levere tjenesterne;
 • på nogen måde afbryde, overvælde, angribe, ændre eller forstyrre tjenesterne eller deres tilknyttede software, hardware eller servere;
 • deltage i webcrawling eller indsamling eller deltage i brugen af software, herunder spyware, der er designet til at indsamle data fra tjenesterne;
 • forhindre eller forstyrre andres brug af tjenesterne;
 • udgive dig for at være en person eller enhed eller udføre en anden lignende bedragerisk aktivitet, f.eks. phishing;
 • opslå eller dele noget, der er ulovligt, krænkende, chikanerende, pornografisk, uanstændigt, blasfemisk, obskønt, hadefuldt, racistisk eller på anden måde anstødeligt;
 • opslå eller sende, eller give anledning til at slå op eller sende, kommunikation eller tilskyndelser, der er designet eller beregnet til at indhente adgangskoder, kontooplysninger eller andre personlige eller private oplysninger fra en bruger;
 • sende indhold, der linker til markedsføringsordninger på flere niveauer, pyramidespil eller indhold uden for emnet;
 • indsende, sende, opslå, uploade eller på anden måde uopfordret eller uautoriseret gøre reklame eller kommerciel kommunikation tilgængelig, såsom spam, reklame, reklamemateriale, uønsket post, kædebreve eller andre former for tilskyndelser;
 • træffe enhver handling, der pålægger eller efter eget skøn kan pålægge en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur;
 • overføre vira, skadelig kode eller andre computerinstruktioner eller teknologiske foranstaltninger, hvis formål er at forstyrre, beskadige eller gribe ind i brugen af computere eller relaterede systemer;
 • bruge alle midler til at scrape eller crawle på websider, der indgår i tjenesterne;
 • bruge robotter, edderkopper, scrapere eller andre automatiserede metoder til at få adgang til tjenesterne til ethvert formål;
 • krænke, overtræde eller misbruge andre personers immaterielle rettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger, offentliggørelse eller andre juridiske rettigheder;
 • overtræde enhver lov eller bestemmelse; eller
 • foreslå, opmuntre eller bistå en tredjepart i at gøre noget af det foregående.

Ud over de begrænsninger for brug, der er angivet ovenfor, leveres materialerne på eller via tjenesterne med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Brug, duplikering eller offentliggørelse af føderale, statslige eller lokale regeringer eller myndigheder er underlagt yderligere begrænsninger som angivet i gældende love og bestemmelser. Sådanne regeringers eller myndigheders brug af materialerne udgør en anerkendelse af Boses ejendomsret til dem.


7. Fortrolighed

Du kan finde oplysninger om vores datapraksis, herunder vores indsamling og brug af dine oplysninger, i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for din brug af tjenesterne og indgår ved henvisning i disse vilkår.


8. Garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsning

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILKENDEGIVET SKRIFTLIGT AF BOSE I FORBINDELSE MED DIT KØB AF ET BOSE-PRODUKT ELLER EN BOSE-TJENESTE LEVERES TJENESTERNE OG INDHOLDET "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE FRASKRIVER BOSE SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, REPRÆSENTATION, BETINGELSE ELLER ERSTATNINGSPLIGT AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE. SPECIFIKT, MEN IKKE BEGRÆNSET, KAN BOSE IKKE GARANTERE, AT: (I) TJENESTERNE ELLER INDHOLDET ER FRI FOR FEJL; (II) TJENESTERNES FUNKTIONER ELLER EGENSKABER ER UAFBRUDTE, SIKRE ELLER FEJLFRI; (III) FEJL BLIVER RETTET ELLER (IV) TJENESTERNE OG INDHOLDET ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. BOSE GIVER INGEN GARANTI FOR, AT BOSE OPDATERER ELLER FORTSÆTTER MED AT TILBYDE ELLER GØRE TJENESTERNE TILGÆNGELIGE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING BESTEMT SOFTWARE, PROGRAM ELLER PRODUKT I ET BESTEMT TIDSRUM, OG BOSE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE, OPDATERE OG AFBRYDE TJENESTERNE UDEN VARSEL TIL DIG. OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDER I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET OG OVERLEVER ETHVERT OPHØR ELLER UDLØB AF DISSE VILKÅR ELLER DIN BRUG AF TJENESTERNE.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET TILLADES AF LOVEN, ER HELE DEN RISIKO, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE OG INDHOLDET, DIN ALENE. I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET TILLADES AF LOVEN ER BOSE ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER ANDRE PARTER, DER ER INVOLVERET I OPRETTELSEN, PRODUKTIONEN ELLER LEVERINGEN AF TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, ELLER ENHVER AF DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER REPRÆSENTANTER, ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED, FOR NOGEN SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGELIGE, BODSMÆSSIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER SOM FØLGE AF TAB AF PROFIT, TAB AF DATA, SKADE PÅ COMPUTERE ELLER ENHEDER, TAB AF BRUG ELLER OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER), SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER INDHOLD ELLER ETHVERT LINK ELLER ENHVER FORBINDELSE LEVERET AF TJENESTERNE, UANSET OM BOSE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET OM BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), CIVILT ANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR, OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNING ELLER ANDET.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGER BOSES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER FRA BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE, IKKE DET BELØB, DER ER BETALT FOR DET SPECIFIKKE PRODUKT ELLER DEN SPECIFIKKE TJENESTE, SOM KRAVET VEDRØRER ELLER, HVIS KRAVET IKKE VEDRØRER ET BETALT PRODUKT ELLER EN BETALT TJENESTE, $100.

BOSE GARANTERER IKKE, GODKENDER IKKE, GIVER IKKE LØFTE OM ELLER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES FOR ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA TJENESTERNE ELLER ET WEBSTED, SOM FREMGÅR AF ELLER HAR ET LINK TIL TJENESTERNE, OG BOSE VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. BOSE ER IKKE ANSVARLIG FOR STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD UDVIST AF TREDJEMAND. DU PÅTAGER DIG FRIVILLIGT RISIKOEN FOR SKADER SOM FØLGE AF DET FOREGÅENDE. 

OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ER GRUNDLÆGGENDE OG VÆSENTLIGE ELEMENTER I GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM BOSE OG DIG OG GÆLDER, SELV OM EN AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL, OG I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af ansvar for skader. Derfor gælder nogle af disse begrænsninger muligvis ikke for dig. Hvis du befinder dig i New Jersey, USA, gælder begrænsningerne i dette afsnit for dig.


9. Skadesløsholdelse

I det videst mulige omfang loven tillader det, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og holde Bose og dets respektive ledere, direktører, medarbejdere, aktionærer og repræsentanter (og alle efterfølgere og rettighedserhververe af noget af det foregående) skadesløse fra og mod ethvert krav, herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer og udbetalinger, i forbindelse med eller som følge af din brug af tjenesterne eller indholdet, din forbindelse til tjenesterne, din eksponering for indhold eller brugerindhold, din overtrædelse af vilkårene, din overtrædelse af en gældende lov, din indsendelse, dit opslag eller din overførsel af brugerindhold til eller på tjenesterne og/eller din krænkelse af en andens rettigheder. Vi forbeholder os ret til for vores egen regning at påtage os det eksklusive forsvar af og kontrollen med sådanne tvister, og under alle omstændigheder vil du samarbejde med os i alle tilgængelige forsvar.


10. Ændring og ophør

10.1 Ændring af tjenesterne. Undtagen hvor det ikke er tilladt ved gældende lokale juridiske krav, forbeholder Bose sig ret til når som helst at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesterne (eller dele heraf), med eller uden varsel. Bose er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med ændring, suspendering eller afbrydelse af tjenesterne.

10.2 Ophør. Vi kan efter eget skøn opsige, suspendere eller på anden måde nægte dig adgang til hele eller dele af tjenesterne når som helst med eller uden begrundelse, med eller uden varsel til dig. Hvis vi opsiger din ret til at få adgang til tjenesterne, ophører disse vilkår og alle rettigheder, du har til at få adgang til tjenesterne, øjeblikkeligt. Visse bestemmelser i disse vilkår gælder dog stadig efter ophør, herunder uden begrænsning, og hvis relevant, de obligatoriske bestemmelser vedrørende voldgift og afkald på gruppesøgsmål. Ophør af din brug af eller adgang til tjenesterne kan efter Boses eget skøn også omfatte sletning af din konto og/eller dit brugerindhold, og du vil ikke kunne hente oplysninger relateret til din konto, medmindre det kræves af gældende lovgivning.


11. Meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og anden gældende lovgivning er det Boses politik under passende omstændigheder at opsige registreringskontoen for en bruger, der anses for at krænke tredjeparts immaterielle rettigheder, og/eller fjerne brugerindhold, der anses for at være krænkende. Se Boses politik om ophavsret for at få yderligere oplysninger.


12. Obligatorisk voldgift og afkald på gruppesøgsmål for indbyggere i USA

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DET PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE EN RETSSAG VED DOMSTOLEN.

12.1 Anvendelse. Du og Bose accepterer, at disse vilkår påvirker mellemstatslig handel, og at den amerikanske Federal Arbitration Act regulerer fortolkningen og håndhævelsen af disse voldgiftsbestemmelser. Dette afsnit 12 er beregnet til at blive fortolket bredt og regulerer alle tvister mellem os, herunder, men ikke begrænset til, krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med et aspekt af forholdet mellem os, uanset om de er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, statut, svig, forvanskning eller anden juridisk teori; krav, der opstod før disse vilkår eller enhver forudgående aftale (herunder, men ikke begrænset til, krav i forbindelse med annoncering); og krav, der kan opstå efter ophør af disse vilkår. De eneste stridigheder, der er udelukket fra dette brede forbud, er sagsanlæg om visse immaterielle rettigheder og små domstolskrav som beskrevet nedenfor.

12.2 indledende tvistbilæggelse. De fleste tvister kan bilægges uden at ty til voldgift. Før du foretager dig noget formelt, skal du kontakte os hos Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Att.: Office of the General Counsel, og sende en kort, skriftlig beskrivelse af tvisten og dine kontaktoplysninger (herunder dit brugernavn, hvis din tvist vedrører en konto). Med undtagelse af krav vedrørende immaterielle rettigheder og små domstolskrav accepterer parterne at gøre deres bedste for at bilægge tvister, krav, spørgsmål eller uenighed direkte i samråd med Bose, og forhandlinger i god tro er en betingelse for, at en af parterne indleder en retssag eller voldgift.

12.3 Bindende voldgift. Hvis parterne ikke når frem til en aftalt løsning inden for en frist på tres (60) dage fra det tidspunkt, hvor den uformelle tvistbilæggelse indledes i henhold til den indledende bestemmelse om bilæggelse af tvister ovenfor, kan begge parter derefter indlede bindende voldgift som eneste middel til at løse krav (undtagen som anført i afsnit 12.7) i henhold til nedenstående vilkår. Specifikt skal alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår (herunder vilkårenes oprettelse, opfyldelse og misligholdelse) endeligt bilægges ved bindende voldgift, der administreres af JAMS i overensstemmelse med JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules for krav, der ikke overstiger $250.000, og JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures for krav, der overstiger $250.000 gældende på det tidspunkt, hvor voldgiften indledes, bortset fra regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål.

12.4 Voldgiftsmandens beføjelser. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at bilægge alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller udarbejdelsen af disse vilkår, herunder, men ikke begrænset til, krav om, at alle eller dele af disse vilkår er ugyldige eller omstødelige, uanset om et krav er genstand for voldgift eller et spørgsmål om frafald ved retssag. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at yde det, der ville være til rådighed for en domstol i henhold til loven eller i lighed. Voldgiftsmandens kendelse skal være skriftlig og bindende for parterne og kan indføres som en afgørelse i enhver kompetent retskreds.

12.5 Indgivelse af et krav. For at starte en voldgift skal du gøre følgende: (a) Skriv et krav om voldgift, der indeholder en beskrivelse af kravet og det skadesbeløb, du søger at få dækket (du kan finde en kopi af et krav om voldgift på www.jamsadr.com); (b) kontakt JAMS, og følg de relevante procedurer hos JAMS for at påbegynde voldgiften (c) Send en kopi af kravet om voldgift til os hos: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Att.: Office of the General Counsel.

Betaling af alle indgivelses-, administrations- og voldgiftsmandsgebyrer er underlagt JAMS' gældende forbrugerregler. Parterne er ansvarlige for deres egne advokatsalærer og omkostninger ved voldgift, medmindre de er bemyndiget ved lov, eller voldgiftsmanden afgør, at et krav har været useriøst eller indbragt med henblik på et upassende formål eller i ond tro.

Parterne forstår, at de, hvis denne obligatoriske voldgiftsbestemmelse er fraværende, har ret til at anlægge sag ved retten og få et nævningeting. De forstår endvidere, at omkostningerne ved voldgift i nogle tilfælde kan overstige omkostningerne ved en retssag, og retten til indsigt kan være mere begrænset ved voldgift end ved en domstol. Hvis du er bosiddende i USA, kan voldgift finde sted i det land, hvor du bor på tidspunktet for indgivelsen, medmindre du og vi begge accepterer en anden placering eller telefonisk voldgift. For personer, der er bosiddende uden for USA, indledes voldgiften i Middlesex County, Massachusetts, USA, og du og Bose accepterer at være underlagt den personlige retskreds i enhver føderal eller statslig domstol i Middlesex County, Massachusetts for at fremtvinge voldgift, udsætte en retssag i afventning af voldgift, eller for at bekræfte, ændre, forlade eller træffe afgørelse om den tildeling, som voldgiftsmanden har indgået.

12.6 Afkald på gruppesøgsmål. Parterne accepterer endvidere, at voldgiften kun finder sted i parternes respektive individuelle kapaciteter og ikke som et gruppesøgsmål eller ved andet repræsentativt tiltag, og parterne giver udtrykkeligt afkald på deres ret til at indgive et gruppesøgsmål eller søge aflastning på grundlag af et gruppesøgsmål. DU OG BOSE ACCEPTERER, AT DEN ENKELTE PART KUN KAN GØRE KRAV MOD DEN ANDEN I DENS ELLER DENNES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL I ET PÅSTÅET GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIV PROCEDURE. Hvis en domstol eller voldgiftsmand afgør, at frasigelsen af det gruppesøgsmål, der er beskrevet i dette afsnit, er ugyldig eller uden retskraft af en hvilken som helst årsag, eller at en voldgift kan fortsætte som et gruppesøgsmål, anses ovennævnte voldgiftsbestemmelser derefter for ugyldige i deres helhed, og parterne anses for ikke at have accepteret at bilægge tvister.

12.7 Undtagelse: Retstvister om immaterielle rettigheder og små domstolskrav. Uanset parternes beslutning om at bilægge alle tvister ved voldgift kan begge parter indbringe fuldbyrdelsesforanstaltninger, afgørelser om gyldighed eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med tyveri, pirateri eller uautoriseret brug af immaterielle rettigheder ved en statslig eller føderal domstol med jurisdiktion eller ved den amerikanske patent- og varemærkemyndighed for at beskytte sine immaterielle rettigheder ("immaterielle rettigheder" betyder patenter, ophavsrettigheder, moralske rettigheder, varemærker og forretningshemmeligheder, men ikke rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller offentliggørelse). Begge parter kan også søge at få erstatning ved en domstol for småsager for tvister eller krav, der er omfattet af den pågældende domstols jurisdiktion.

12.8 30-dages ret til fravalg. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål som beskrevet ovenfor ved at sende skriftlig meddelelse om din beslutning om fravalg til Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Att.: Office of the General Counsel med emnelinjen "FRAVALG AF VOLDGIFT OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL". Meddelelsen skal sendes inden for tredive (30) dage fra (a) ikrafttrædelsesdatoen for disse vilkår; eller (b) den første dato, hvor du brugte de tjenester, der indeholdt alle versioner af de vilkår, som omfattede denne version af den obligatoriske voldgift og afkald på gruppesøgsmål, alt efter hvad der kommer sidst. I modsat fald er du bundet af voldgiftstvister i overensstemmelse med vilkårene i disse paragraffer. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, er Bose heller ikke bundet af dem.

12.9 Ændringer til dette afsnit. Hvis vi foretager ændringer i dette afsnit, kan du afvise en sådan ændring ved at sende os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til den adresse, der er angivet i afsnit 12.8. Det er ikke nødvendigt at sende os en afvisning af en fremtidig ændring af afsnittet Voldgift og afkald på gruppesøgsmål i disse vilkår, hvis du har fravalgt dette afsnit korrekt inden for de første 30 dage, efter at du først har accepteret disse vilkår. Hvis du ikke har fravalgt dette afsnit korrekt efter de første 30 dage ved at afvise en fremtidig ændring, accepterer du, at du vil bilægge enhver tvist mellem os i overensstemmelse med sproget i denne voldgiftsbestemmelse, som ændret ved eventuelle ændringer, du ikke har afvist. Denne meddelelse påvirker kun disse vilkår; hvis du tidligere har indgået andre voldgiftsaftaler med os eller indgår andre sådanne aftaler i fremtiden, hvorefter din meddelelse om, at du fravælger voldgiftsbestemmelsen i disse vilkår, ikke påvirker de andre voldgiftsaftaler mellem dig og os.

12.10 Overlevelse. Dette afsnit overlever ethvert ophør af din brug af tjenesterne.


13. Kontrollerende lov

Disse vilkår og deres genstand og eventuelle retssager i forbindelse hermed skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovgivningen i Commonwealth of Massachusetts uden hensyn til dens principper om lovkonflikt. Medmindre andet er angivet i afsnit 12 om obligatorisk voldgift ovenfor, indledes og behandles alle tvister, der opstår vedrørende disse vilkår og betingelser eller brugen af tjenesterne, ved de statslige eller føderale domstole i Middlesex County, Massachusetts, og du og Bose giver samtykke til sådanne domstoles eksklusive jurisdiktion.


14. Generelle vilkår

14.1 Force majeure. Bose er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuel forsinkelse eller funktionssvigt som følge af en direkte eller indirekte begivenhed, der ligger uden for partens rimelige kontrol.

14.2 Intet afkald. Hvis vi undlader at kræve, at du udfører nogen forpligtelser i henhold til disse Vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udskyder det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på sådanne rettigheder, og at du ikke skal opfylde dine forpligtelser. Såfremt vi eftergiver et svigt eller misligholdelse fra din side, gør vi det kun skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk frafalder alle fremtidige svigt eller misligholdelser.

14.3 Adskillelighed. Alle bestemmelser i disse vilkår fungerer særskilt. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogle af dem er ulovlige eller ikke retsgyldige, forbliver de resterende bestemmelser fuldt gældende.

14.4 Begunstigede tredjeparter. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, er der ikke nogen begunstigede tredjeparter i henhold til disse vilkår.

14.5 Hele aftalen. Disse vilkår (og alle vilkår og betingelser heri) udgør hele aftalen mellem dig og Bose og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler mellem dig og Bose om genstanden, undtagen som udtrykkeligt angivet heri.

14.6 Overdragelse. Disse vilkår og alle rettigheder eller licenser, der er givet i forbindelse hermed, kan ikke overdrages eller uddelegeres af dig. Disse vilkår og alle rettigheder eller licenser, der er givet i forbindelse hermed, kan overdrages eller uddelegeres af Bose uden begrænsninger. Disse vilkår er bindende og gældende for hver af parterne og parternes efterfølgere og tilladte erhververe.

14.7 Ændring. Disse vilkår kan kun ændres efter aftale mellem dig og en autoriseret Bose-underskriver, der specifikt henviser til og specifikt ændrer disse vilkår.

14.8 Ingen repræsentation. Repræsentation, partnerskab, joint venture eller medarbejder-arbejdsgiver-forhold er ikke tilsigtet eller oprettet i henhold til disse vilkår, og du har ingen ret eller bemyndigelse til at påtage dig eller oprette forpligtelser eller til at fremsætte erklæringer på vegne af Bose eller at binde Bose i nogen henseende.

14.9 Elektronisk behandling. Du accepterer, at alle aftaler indgået af og mellem dig og os i elektronisk form er lige så juridisk bindende, som hvis de var udarbejdet i fysisk skriftlig form.

14.10 Overskrifter. Overskrifterne og underoverskrifterne i disse vilkår er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktlig virkning.

14.11 Overlevelse. Alle bestemmelser i disse vilkår, der af natur er rimeligt beregnet til også at gælde efter ophør af disse vilkår, skal fortsat være gældende.

14.12 Meddelelser. Vi kan levere meddelelser til dig via e-mail, opslag på tjenesterne eller via andre metoder, vi vælger, og sådanne meddelelser træder i kraft ved afsendelse. Hvis du sender os en meddelelse, træder den i kraft, når den modtages med post hos 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA.

14.3. Tekstmeddelelser (sms'er). Ved at bruge tjenesterne accepterer du, at vi og dem, der handler på vores vegne, under visse omstændigheder kan sende dig sms'er til det telefonnummer, du har givet os, i overensstemmelse med vores betingelser for brug af sms'er.


15. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. Se siden Kontakt os, hvis du vil kontakte os.