Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Bæredygtighed hos bose

Bæredygtighed er et spejlbillede af Boses essens og værdier og understøtter vores stræben efter det ypperste og vores fælles forpligtelser til at drive forretning med integritet og behandle andre med respekt. Vi tilstræber at indarbejde bæredygtighed i vores daglige arbejde på tværs af virksomheden, så det former vores tænkemåde og den måde, vi driver forretning på.

Vores tilgang

Boses bæredygtighedsprogram varetager det sociale, miljømæssige og økonomiske ansvar i vores forretning. Det er vores ambition at implementere førende praksis for bæredygtig adfærd og integrere bæredygtighed bredt i hele virksomheden. For at opnå dette har vi udarbejdet en global flerårig bæredygtighedsstrategi, som skaber værdi for vores kunder, vores medarbejdere og de lokalsamfund, vi opererer i. Bæredygtighed giver kunden værdi, ved at vi fremmer innovation i vores produkter, og engagerer medarbejderne for at hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale, mens vores programmer for lokalsamfund søger at give tilbage på en meningsfuld måde.

Vi bestræber os på at styrke programmet endnu mere i de kommende år. Strukturen af vores forvaltning af bæredygtighed spiller en vigtig rolle. Den dækker på tværs af flere forskellige funktioner og leverer ensartet og styrkende kommunikation, som hjælper til at realisere vores strategi og målsætninger.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er hjertet og sjælen i vores forretning. De driver den innovation, kreativitet og kvalitet, der har gjort Bose til det, vi er i dag. Ved at hjælpe folk til at leve et bedre og mere meningsfuldt liv skaber vi et arbejdsmiljø, der kan tiltrække og fastholde de bedste talenter, som vil sikre vores forretning i fremtiden.

Programmer såsom Wellbeing@Bose, Recognize & Celebrate, and Health & Safety forbedrer alle oplevelsen og trivslen hos vores medarbejdere. Desuden har vi en række vigtige uddannelsesprogrammer, der understøtter medarbejdernes udvikling, herunder Bose Lean Enterprise-uddannelse og Global People Management Initiative, som vi arbejder på at få alle vores ledere til at gennemføre.

Lokalsamfund

En virkelig bæredygtig forretning er afhængig af de samfund, den opererer i, og hvor dens medarbejdere og deres familier bor. Hos Bose er vi glade for at give tilbage til samfundet gennem en række initiativer, herunder frivilligt arbejde, velgørenhed og donationer. Vores indsats fokuserer på at fortsætte vores mangeårige tradition for at bruge vores innovative ånd til at imødekomme behovene i vores lokale samfund og på at fremme forskning og udvikling gennem uddannelse. Støtte til uddannelsesprogrammer giver i særdeleshed vores medarbejdere mulighed for at dele deres ekspertise med kommende ingeniører og udvide deres egen livs- og arbejdserfaring gennem mentorarbejdet, mens de støtter den næste generation af ingeniører, der skal føre Boses arv ind i fremtiden.

Miljømæssige initiativer

Bose erkender, at vores aktiviteter og produkter har en indvirkning på miljøet, og vi tror på en ansvarlig tilgang til at minimere miljøpåvirkningen. Energi- og CO2-udledningen fra vores forretning er en af vores væsentligste miljømæssige emner, og vi er forpligtet til at reducere den. Som en virksomhed, der følger Lean manufacturing-principper, har vi allerede påbegyndt mange vigtige tiltag for energireduktion. Vi ved, at disse bestræbelser vil give vores virksomhed langsigtede fordele og mindske vores påvirkning af miljøet.

Gennem vores Lean-kultur fokuserer vi også på at reducere affaldsmængder og genanvende affald. Hensigtsmæssig håndtering af affald er ikke alene godt for miljøet, men kan skabe håndgribelig værdi for vores forretning.

Bæredygtige produkter

I dag søger og forventer flere og flere af vores erhvervskunder og forbrugere produkter , som demonstrerer stærk bæredygtighed. Vi ønsker at opfylde og overgå deres forventninger ved at forbedre de bæredygtige egenskaber i vores produkter.

Vi tilbyder produkter såsom Boses energieffektive serie, som bruger 50 % mindre energi end lignende Bose-lydsystemer, og Boses Ride-system, der beviseligt reducerer træthed og smerter hos erhvervschauffører. Vi undersøger også måder, hvorpå vi kan forbedre vores emballage for at minimere størrelsen og bruge miljørigtige materialer.