Bygninger og trafik

Vores tilgang

Bæredygtighed er et spejlbillede af Boses essens og værdier og understøtter vores stræben efter det ypperste og vores fælles forpligtelser til at drive virksomhed med integritet og behandle andre med respekt. Vi tilstræber at indarbejde bæredygtighed i vores daglige arbejde på tværs af virksomheden, så det former vores tænkemåde og den måde, vi driver virksomhed på.

Boses bæredygtighedsprogram varetager det sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige ansvar i vores virksomhed. Det er vores ambition at implementere førende bæredygtig og social ledelsespraksis og integrere en bæredygtig tankegang bredt i hele virksomheden. I jagten på denne ambition har vi etableret en flerårig bæredygtighedsstrategi, der leverer værdi til kunderne ved hjælp af inspirerende innovation i vores produkter, engagerer vores medarbejdere for at hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale og søger at give noget tilbage til samfundet på en meningsfuld måde.

Vores seneste væsentlighedsvurdering blev foretaget i 2021, og vi er i øjeblikket i gang med løbende at tilpasse vores strategi og mål for at fremme vores organisations handlinger og øge vores positive effekt.