NYE PRODUKTER ER LANDET! TJEK DEM UD.

Bose-kandidatvilkår og -betingelser

Ikrafttrædelsesdato: 9. maj 2023

Bose er en arbejdsgiver, der giver lige muligheder. Kvalificerede ansøgere kommer i betragtning til stillinger uden hensyntagen til race, hudfarve, religion, køn, national oprindelse, alder, herkomst, handicap, seksuel orientering, kønsidentitet, genetisk information eller andre overvejelser, der er gjort ulovlige af gældende føderale, statslige eller lokale love.

Jeg bekræfter, at alle oplysningerne i denne ansøgning er sande, fuldstændige og korrekte efter min bedste overbevisning. Jeg er underforstået med, at enhver falsk erklæring eller udeladelse på et hvilket som helst tidspunkt i ansøgnings- eller ansættelsesprocessen kan resultere i afslag på ansættelse, eller, hvis jeg allerede er ansat, når en sådan falsk erklæring eller udeladelse opdages, øjeblikkeligt vil blive opsagt i min ansættelse.

Jeg er underforstået med, at enhver information, der gives i denne ansøgning, ikke nødvendigvis udelukker min ansættelse, men i stedet vil blive brugt som en del af en samlet evaluering af mine kvalifikationer.

I det omfang jeg får kendskab til fortrolige Bose-oplysninger under ansøgningsprocessen, accepterer jeg, at jeg ikke må videregive dem til nogen uden for virksomheden, og jeg er underforstået med, at jeg kan blive bedt om at indgå en separat fortroligheds- og tavshedspligtaftale. På samme måde er jeg underforstået med, at jeg ikke må videregive nogen proprietære, ikke-patenterede oplysninger, der tilhører andre eller mig, til virksomheden under ansøgningsprocessen.

Jeg er underforstået med, at oplysningerne i beskrivelsen af jobbet, som jeg søger, er af generel karakter og ikke er en udtømmende liste over alle ansvar, pligter og færdigheder, der kræves af personer i stillingen. Jeg er endvidere underforstået med, at mine timer, arbejdsforhold, jobopgaver og forventninger samt kompensation, hvis jeg ansættes, kan være genstand for ændringer efter virksomhedens eget skøn og/eller som tilladt i henhold til gældende lovgivning, undtagen hvis jeg er “at-will”-ansat.

Jeg forstår, at virksomheden efter et betinget tilbud om ansættelse, i overensstemmelse med alle gældende love i gældende jurisdiktioner, kan bede mig om at underkaste mig en baggrundsundersøgelse før ansættelsen, som kan omfatte undersøgelser af min straffeattest. Jeg er underforstået med, at jeg vil blive bedt om at gennemgå og udføre de nødvendige oplysnings- og godkendelsesformularer til baggrundsundersøgelsen. Jeg er underforstået med, at jeg til visse stillinger kan blive bedt om at tage en narkotikatest i overensstemmelse med gældende lovgivning og Bose Corporations politik om narkotikatestning. Jeg er endvidere underforstået med, at resultaterne af disse forespørgsler kan diskvalificere mig fra ansættelse i virksomheden og medføre, at ethvert betinget tilbud om ansættelse tilbagekaldes.

Jeg er underforstået med, at Bose deltager i E-Verify-programmet for USA-baserede stillinger for at overholde I-9-kravene.

Jeg er underforstået med, at denne ansættelsesansøgning ikke er et tilbud om ansættelse, og at min indsendelse af denne ansøgning ikke indikerer, at der er ledige stillinger, og den forpligter heller ikke Bose eller nogen af ​​dets datterselskaber eller associerede selskaber til at ansætte mig.

Jeg er underforstået med, at, hvis jeg bliver ansat af virksomheden som amerikansk medarbejder, vil jeg være “at-will”-ansat, hvilket betyder, at ansættelsesforholdet kan opsiges af enten mig eller virksomheden til enhver tid og af en hvilken som helst grund, som ikke er forbudt ved lov, med eller uden årsag eller varsel. Jeg er underforstået med, at virksomheden til enhver tid har ret til ensidigt at ændre og/eller fjerne regler, forskrifter, politikker, praksisser, procedurer og standarder, som den har vedtaget eller implementeret. Jeg er indforstået med, at jeg kan blive bedt om at underskrive en fortroligheds- og tavshedspligtsaftale i forbindelse med enhver ansættelse i virksomheden.

Jeg er underforstået med, at jeg ved at indsende en ansøgning til Bose accepterer ovenstående vilkår.