NYE PRODUKTER ER LANDET! TJEK DEM UD.

Meddelelse om beskyttelse af Bose-kandidatens personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 9. maj 2023

Introduktion

Bose har udarbejdet denne fortrolighedsmeddelelse for kandidater (“meddelelse”), som skal gives til jobansøgere hos Bose og andre personer, hvis personlige oplysninger vi behandler til rekrutteringsformål (samlet kaldet “kandidater”). Formålet med denne meddelelse er at give dig information om den type personlige oplysninger, vi kan indsamle, behandle og bruge til disse formål.

Bemærk venligst, at denne meddelelse ikke gælder for Boses håndtering af data indsamlet om dig i din rolle som køber eller bruger af Bose-produkter og -tjenester. Hvis og når du interagerer med Bose i denne egenskab, gælder den fortrolighedspolitik, der er knyttet til de relevante produkter og tjenester.

Når vi bruger termerne “Bose”, “vi” eller “os” i denne meddelelse, henviser vi til Boses række af virksomheder, hvilket betyder Bose Corporation samt dennes tilknyttede enheder, der er under samlet ejerskab og kontrol. Dine oplysninger kontrolleres af en af ​​disse enheder som beskrevet i vores afsnit “Boses kontaktoplysninger” nedenfor.

Bose skal behandle visse personlige oplysninger for at kunne evaluere dit kandidatur. Der er også lovkrav og andre kontraktmæssige krav, som vi skal overholde vedrørende din jobansøgning og eventuelle ansættelsesproces. Hvis vi ikke er i stand til at udføre de behandlingsaktiviteter, som vi beskriver i denne meddelelse, kan vi muligvis ikke evaluere dit kandidatur eller ansætte dig.

Denne meddelelse garanterer ikke, at du bliver ansat, og hvis du bliver ansat, opretter dette dokument ikke en ansættelseskontrakt.


Typer af oplysninger, vi håndterer

Bose kan indsamle, behandle og bruge følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger. Dette omfatter kontaktoplysninger såsom dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser. service.
 • Karriereinformation. Bose kan håndtere rekrutterings- eller engagementsoplysninger såsom ansøgningsskemaer og oplysninger, der er inkluderet i et CV, motiveret ansøgning eller på anden måde givet gennem enhver ansøgnings- eller ansættelsesproces; resultater af kvalifikationstest; referencer; oplysninger relateret til dine tidligere eller nuværende jobtitler, arbejdshistorik, arbejdsdatoer og arbejdssteder; oplysninger om færdigheder, kvalifikationer, erfaring; oplysninger om publikationer, foredrag, hvis de er givet af dig; og professionelle medlemskaber.
 • Uddannelsesinformation. Bose kan have oplysninger relateret til de akademiske institutioner, du har deltaget i, grader, certificeringer, træningskurser, publikationer og karakteroplysninger, hvis du har givet dem.
 • Andre data, du giver os, der er relevant for det potentielle ansættelsesforhold, herunder oplysninger indsamlet om dig gennem samtaler med dig.
 • Andre juridisk beskyttede oplysninger. Bose kan på valgfri basis og kun i det omfang, det er i overensstemmelse med eller kræves af gældende lovgivning, indsamle oplysninger, der vedrører din race, køn, militærtjeneste, nationalitet, handicapstatus, etnicitet og andre juridisk beskyttede oplysninger.

Sådan indsamler vi dine oplysninger

I de fleste tilfælde indsamler Bose personlige oplysninger direkte fra dig. For eksempel gennem din ansøgning eller under samtaler. Til tider kan Bose også modtage personlige oplysninger om dig fra tredjepartskilder, herunder:

 • Eksterne rekrutteringskonsulenter og andre henvisningskilder
 • Tredjeparts testudbydere
 • Rekrutteringsbureauer
 • Referencer, du giver
 • Offentligt tilgængelige kilder, såsom din professionelle LinkedIn-profil, din professionelle profil på din nuværende arbejdsgivers hjemmeside, biografier på hjemmesider for professionelle konferencer, hvor du har talt, artikler, du har offentliggjort, og pressemeddelelser eller andre virksomhedsmeddelelser

Sådan bruger vi oplysninger om dig

Vi indsamler og bruger personlige oplysninger til en række aktiviteter som en del af ansættelsesprocessen, der omfatter, hvor det er relevant:

 • Evaluering og besvarelse af din jobansøgning, herunder gennemgang af din uddannelse og jobhistorik, facilitering af samtaler, kontrol af referencer og meddelelse om relevante yderligere ledige stillinger hos os, som kan have din interesse.
 • Kommunikation med dig, Bose-medarbejdere og tredjeparter om din ansøgning og rekrutteringsproces.
 • Reaktion på og overholdelse af anmodninger og juridiske krav fra tilsynsmyndigheder eller andre myndigheder, men kun hvor vi i god tro mener, at vi skal bruge dine oplysninger til disse formål.
 • Analyse og forbedring af rekrutteringsprocessen, såsom med hensyn til omkostnings-/budgetanalyse og rekrutteringsresultater.

Lovgivningen i nogle områder kræver, at virksomheder fortæller dig om det retsgrundlag, de bruger til at behandle dine oplysninger. Vores retsgrundlag for at behandle dine oplysninger som beskrevet i denne meddelelse er som følger:

 • Hvor brugen af ​​dine oplysninger er nødvendig for at tage skridt til at indgå en ansættelseskontrakt eller en anden kontrakt med dig.
 • Hvor vi bruger dine oplysninger til at overholde gældende juridiske forpligtelser, især inden for arbejds- og ansættelsesret, socialsikrings- og socialbeskyttelseslovgivning, databeskyttelseslovgivning, skattelovgivning og virksomheders overholdelseslovgivning.
 • Hvor brug af dine oplysninger fremmer vores legitime interesser eller andres legitime interesser. F.eks. for at sikre at vores tjenester er sikre, drive vores forretning og vores tjenester og forsvare vores juridiske rettigheder.
 • Hvor du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger til et bestemt formål.

Hvem vi deler dine oplysninger med

Bose kan videregive oplysninger til følgende typer enheder eller under følgende omstændigheder (hvor det er relevant):

Inden for Bose. Personer inden for Bose-familien af ​​virksomheder for at udføre de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, herunder HR, såvel som andet personale i Bose, f.eks. inden for jura og overholdelse af lovgivning.

Med tredjeparter.

 • Tjenesteudbydere: rekruttering og andre udbydere af HR.
 • Lovlig overholdelse: når det er påkrævet i henhold til lov, forordning eller retskendelse eller som svar på en anmodning om bistand fra politiet eller andre retshåndhævende myndigheder.
 • Sagsformål: for at søge juridisk rådgivning fra vores eksterne advokater eller i forbindelse med retssager med en tredjepart.
 • Forretningstransaktionsformål: i forbindelse med salg, køb eller fusion af vores virksomhed, nogle af eller alle vores aktiver, eller i den omhu, der er udført som forberedelse hertil.

Dataoverførsler

Bose driver virksomhed globalt og kan overføre, lagre og/eller behandle dine oplysninger til eller med andre enheder i Bose-familien af virksomheder eller tredjeparter, såsom betroede tjenesteudbydere og partnere rundt omkring i verden (herunder USA) til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Uanset om dine oplysninger overføres, lagres eller behandles af os, tager vi rimelige skridt for at beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med vores informationssikkerhedspolitikker og -procedurer og gældende love. Disse foranstaltninger kan omfatte implementering af standardkontraktbestemmelser for at styre overførslen af dine oplysninger eller andre metoder, der er anerkendt af gældende lovgivning.


Opbevaring af data

Bose opbevarer kandidaters oplysninger i forskellige perioder afhængigt af de formål, vi indsamler og bruger dem til, som beskrevet i denne meddelelse. Vi sletter eller anonymisere oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde disse formål.


Beskyttelse af dine oplysninger

Vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger. Vi bruger en række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse af oplysninger. Men ingen sikkerhedsforanstaltninger er perfekte eller uigennemtrængelige. Derfor kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger. Vi overvåger jævnligt vores tjenester for mulige sårbarheder og angreb. Hvis du har problemer med sikkerheden af vores tjenester, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet “Boses kontaktoplysninger” nedenfor, så de kan blive behandlet og løst rettidigt og effektivt.


Dine rettigheder

I visse jurisdiktioner har du mulighed for at udøve juridiske rettigheder vedrørende vores indsamling, brug og deling af dine oplysninger. Dine juridiske rettigheder varierer baseret på lovene i din jurisdiktion og kan omfatte:

 • Adgang til eller en kopi af dine oplysninger
 • Sletning af visse oplysninger
 • Berigtigelse af dine oplysninger
 • Begrænsning af vores behandling af visse oplysninger
 • Hvis du har givet samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til et bestemt formål, kan du også når som helst trække dette samtykke tilbage
 • Under visse omstændigheder kan du også have ret til, i henhold til gældende lovgivning, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger af specifikke grunde relateret til din særlige situation

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet “Boses kontaktoplysninger” nedenfor. Bemærk venligst, at vi behandler din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du har nogen bekymringer eller klager over vores aktiviteter i forbindelse med behandling af dine oplysninger, opfordrer vi dig til først at forsøge at løse sådanne problemer direkte hos os. Hvis det er relevant, kan du imidlertid indgive en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i det land, hvor du er hjemmehørende, eller indgive en klage gennem lokale domstole, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.


Boses kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os eller har spørgsmål eller klager vedrørende denne meddelelse, skal du sende en e-mail til os på privacyandsecurity@bose.com.

Databeskyttelsesrepræsentant

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant på ovenstående e-mailadresse eller via post på følgende adresse: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA.

Dataansvarlige

En dataansvarlig er Boses datterselskab eller tilknyttede enhed, som primært er ansvarlig for de oplysninger, der indsamles og anvendes inden for rammerne af denne meddelelse. Bose Corporation (placeret på The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA) er dataansvarlig for dine oplysninger.


Ændringer i denne meddelelse

Vi forbeholder os retten til at ændre denne meddelelse fra tid til anden for at afspejle ændringer i loven, i vores indsamling og brug af data eller teknologiske fremskridt. Du kan se, om meddelelsen er blevet ændret siden sidste gang, du gennemgik den, ved at kontrollere feltet “Ikrafttrædelsesdato” i starten af dokumentet. Hvor det er relevant, vil vi underrette dig om disse ændringer i overensstemmelse med gældende lovgivning.