NYE PRODUKTER ER LANDET! TJEK DEM UD.

Vi forpligter os på sikkerhed

Sikkerhed med design

Bose tilgår produktsikkerhed på samme måde som med andre teknologier og produkter – vi bestræber os altid på at forbedre og innovere.

Vores tilgang til sikkerhed

Bose har implementeret en model for produktsikkerhed, som omfatter proaktiv overvågning af sikkerhedsfejl på produkter. Bose designer og implementerer passende foranstaltninger, hvor det er muligt, for at afhjælpe potentielle sikkerhedsrisici, før de kan udnyttes.

Vores interne procedurer og politikker til at forudse potentielle sikkerhedsproblemer demonstrerer en proaktiv tilgang til sikkerhed. Ved at prøve at være på forkant med potentielle trusler og risici kan vi reducere risikoen for brud på sikkerheden og minimere betydningen af det for vores kunder.

Bose demonstrerer en stærk forpligtigelse overfor at beskytte vores kunders data og sikre pålideligheden af vores produkter ved at gennemføre disse proaktive foranstaltninger og etableringen af en robust model for produktsikkerhed.

Dedikeret team

Bose har et dedikeret team af fagfolk, der udelukkende fokuserer på produktsikkerhed. Blandt teamets opgaver kan nævnes identifikation af krav, analyse af kildekode og vurdering af trusler mod forsyningskæden.

Rapportering af en sikkerhedsrisiko

Bose Product Security Incident Response Team (Bose-responsteam for produktsikkerhedshændelse (PSIRT)) er forpligtet på hurtigt at adressere sikkerhedsrisici, som findes i produkter fra Bose. Hvis du mener, at du har opdaget en potentiel sikkerhedsrisiko, så tag kontakt til PSIRT. Bose anser oplysninger om sikkerhedsrisici for at være ekstremt følsomme, og vi anbefaler på det kraftigste, at alle rapporter om sikkerhedsrisici sendes krypteret til PSIRT ved hjælp af PSIRT-PGP/GPG-nøglen.

PGP/GPG-nøgle: