Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Fortrolighedserklæring

Det er vores holdning, at din kontakt med Bose skal give dig ekstraordinære og varige oplevelser. For at det kan ske, er det vigtigt, at vi opnår og fastholder din tillid. Det er vigtigt for os, at du forstår, hvordan personlige oplysninger indhentes og bruges.

Navnet Bose refererer i denne politik til Bose B.V., registreret på adressen Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland.

Denne fortrolighedspolitik gælder specifikt for Bose-aktiviteter og vedrører de oplysninger, du sender både online og via andre kanaler (f.eks. i Bose-butikker).

Når vi af den ene eller den anden grund beder om personlige oplysninger på hjemmesiden, får du samtidig et link til denne fortrolighedspolitik. Når vi beder om personlige oplysninger via offlinekanaler, får du samtidig at vide, hvor du kan få en kopi af denne fortrolighedspolitik.

Personlige oplysninger: Med "personlige oplysninger" mener vi alle oplysninger, der har med dig at gøre, og som kan bruges til at identificere dig direkte (f.eks. dit navn) eller indirekte (f.eks. din IP-adresse, som vi indhenter, når du køber et produkt online).

Sådan indsamler vi personlige oplysninger: Herunder kan du se en oversigt over nogle af de måder, vi kan indhente personlige oplysninger på:
Online:

Køb på Boses hjemmeside

Andre onlineinteraktioner (forskellige former for konkurrencer, undersøgelser osv.)

Offline:

Køb via telefon, post og Bose-butikker

Produktregistreringskort

Andre interaktioner med Bose-butikker eller via telefon (forskellige former for konkurrencer, undersøgelser osv.)

Bose-musikshows/-arrangementer

Bose-koncertbilletter i butikker

Den type oplysninger, vi indhenter online/offline: Hvis du ønsker en detaljeret beskrivelse af, hvilken type oplysninger, vi indhenter via hvert kontaktpunkt (online eller offline), kan du læse vores fulde online- eller offlinefortrolighedspolitikker. De omhandlede emner fremgår til venstre på denne side.

Sådan bruger vi personlige oplysninger: Generelt bruges de personlige oplysninger til følgende formål:

At behandle dine ordrer, besvare dine spørgsmål om Boses produkter og services eller give dig tekniske opdateringer om vores produkter ogservices inden for forskellige områder som f.eks. færdigbehandling af en ordre eller faktura.

At gennemføre markedsundersøgelser på grundlag af overordnede(anonymiserede) oplysninger for at forbedre vores produkter og services. Sådanne markedsundersøgelser kan gennemføres med hjælp fra eksterne partnere, som behandler data på Boses vegne.

At analysere dine personlige oplysninger, herunder dine personlige præferencer, for at sende dig målrettet marketingmateriale om Boses produkter, services og kampagner såvel som om Boses partneres produkter
og services udvalgt på baggrund af dine personlige præferencer, hobbyer og interesser.
Du vil kun modtage dette materiale via e-mail, sms, telefon eller personlig post, hvis du har valgt at modtage sådanne beskeder fra Bose og Boses kommercielle partnere. Du vil modtage passende information om
vores partnere, når vi indhenter dine oplysninger.
Bose kan vedhæfte yderligere data modtaget fra tredjeparter til dine personlige oplysninger med henblik på analyse og marketingformål.

At opstille statistikker om din brug af hjemmesiden, til marketing og analyse, for at forbedre vores hjemmeside og vores tilbud.

At overføre dine personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på nedenstående formål.

Hvis du ønsker en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvordan du kan kontrollere, hvordan de bliver brugt, kan du læse vores specifikke online- eller offlinefortrolighedspolitikker. De omhandlede emner fremgår til venstre på denne side.

Brug af cookies: Boses hjemmeside bruger cookies, som installeres på forbrugerens computer. Vores cookies er uundværlige i ordrebehandlingen til at hente oplysninger om kunden. Disse oplysninger
(både konfigurationen af computeren og kundens personlige præferencer) gør det lettere at bruge Boses hjemmeside. Oplysningerne kan indeholde personlige oplysninger, men vil ikke indeholde navn (undtagen brugernavnet), adresse eller andre personlige oplysninger, som f.eks. data fra betalingskort. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan konfigurere din computer, så den ikke tillader cookies. Hvis du gør det, er det muligt at ikke alle funktioner på Boses hjemmeside fungerer, eller at du ikke kan få adgang til bestemte dele af hjemmesiden.

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter: Det kan være nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, præferencer, interesser) til virksomheder, der er associeret med Bose eller Boses agenter, for at de kan udføre ordreresearch, købsbehandling, analyse og marketing på vegne af Bose. Sådanne virksomheder (databehandlere) kan være beliggende i USA eller et andet land uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS), hvor gældende regler for privatlivsbeskyttelse mht. personlige oplysninger er anderledes end i EU. Hvis det er tilfældet, vil Bose tage alle mulige skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger
alligevel er tilstrækkeligt beskyttet. Bose vil anvende samme sikkerhedsforanstaltninger, hvis dine oplysninger skulle blive sendt til marketingpartnere uden for EØS for at kunne sende dig informationer om Boses eller tredjeparts produkter eller services, som kunne være interessante for dig på baggrund af dine særlige interesser, hobbyer og aktiviteter.
I tilfælde af et kontrolskift i Bose forbeholder vi os retten til at overdrage dine personlige oplysninger til ethvert selskab, som skulle overtage kontrollen med Boses aktiviteter. Vær også opmærksom på, at Bose muligvis kan pålægges at videregive specifikke oplysninger til tredjeparter (domstole, administrative organer osv.), hvis det påkræves ved lov.

Sådan kan du kommunikere dine præferencer eller udøve din ret til at få personlige oplysninger rettet, blokeret eller slettet: Samtidig med at du giver Bose dine personlige oplysninger (f.eks. i forbindelse med et køb) kan du angive dine marketingpræferencer mht. de personlige oplysninger (postadresse, e-mailadresse, telefonnummer), du deler med os. Vha. afkrydsningsfelter på hjemmesiden eller på det offlinedokument, hvor du angiver dine personlige oplysninger, kan du til- eller fravælge at modtage opdateringer om vores produkter og services eller vores kommercielle partneres produkter og services. Hvis Bose har brugt dine oplysninger efter at have modtaget dem fra en anden virksomhed, som du har givet dine oplysninger til, vil du få mulighed for at angive dine præferencer, når Bose kontakter dig. Du kan derefter altid kontakte Bose og bede om, at dine oplysninger ikke anvendes til direkte markedsføring.
Kontakt os på telefonnummer 80337744, via e-mail (sales_support_dk@bose.com) eller via brev til Bose ApS, Roskildevej 22, 1, 2620 Albertslund, Denmark, hvis du ønsker at opdatere dine præferencer for
kundekommunikation, eller hvis du ønsker at udøve din ret til at få adgang til dine oplysninger og/eller få rettet, blokeret eller slettet de oplysninger, vi har om dig, hvis de ikke længere er nødvendige.

Ændringer af politikken. Denne politik kan blive revideret fra tid til anden. Vi vil offentliggøre ændringer på denne
hjemmeside og informere dig via e-mail eller brev. Hvis ikke du protesterer mod sådanne ændringer senest 14 dage efter modtagelsen af information herom, vil den nye politik træde i kraft. Vi fremhæver resultatet af manglende svar i vores kommunikation. Hvis du har indvendinger mod den nye politik, vil de tidligere betingelser forblive gældende. Denne fortrolighedspolitik er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning.