Gratis levering af ordrer på mere end DKK 849.
 

Vilkår og betingelser for salg

I disse vilkår og betingelser for salg forklares dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med ethvert køb af et produkt fra Bose, gennem webstedet Bose.dk.

Kontaktdetaljer

Vores registrede adresse er:
Bose A/S
Roskildevej 22, 1
DK-2620 Albertslund
Phone: +45 80 33 77 99
sales_support_dk@bose.com

Du kan skrive til os på nævnte adresse eller sende en e-mail til sales_support_dk@bose.com.

Levering

Standardlevering
Vi bestræber os på at levere din bestilling inden for 5 til 7 arbejdsdage.

Gebyrer og betingelser for porto og emballage og forsendelse kan ændres uden forudgående varsel.

Pris og betalingsbetingelser

Ved ordrer, der afgives på dette websted, accepterer Bose: Visa, Mastercard og American Express.

Priser kan ændres uden forudgående varsel. Bose er ikke ansvarlig for typografiske fejl.

Tilfredshedsgaranti

Hvis du vil returnere det på dette websted købte produkt i løbet af den 14 dages prøveperiode, skal du kontakte Bose Kundeservice ved skrive til sales_support_dk@bose.com.

I tilfælde af at du ønsker at returnere et produkt købt på denne hjemmeside inden for prøveperioden på 30 dage, skal du kontakte Boses kundeservice på 80 33 77 99 eller skrive til sales_support_dk@bose.com, medmindre det købte produkt er et Premium-produkt: i dette tilfælde skal du kontakte den autoriserede forhandler, som er valgt til
servicepartner.

Produktet skal returneres i dets oprindelige tilstand.

Garanti

Vi giver to års garanti på defekter i materiale eller udførelse. Hvis dit produkt ikke opfylder betingelserne i garantien, skal du kontakte Bose Kundeservice ved skrive til sales_support_dk@bose.com.

Begrænsning af ansvar

Disse begrænsninger stiller dig aldrig dårligere end de lovmæssige krav. I forbindelse med produkter, der er købt på dette websted, og med undtagelse af krav i forbindelse med personskade eller dødsfald, kan Boses ansvar ikke overstige den faktiske købspris for produktet. Bose kan ikke holdes ansvarlig for specielle, hændelige eller indirekte skader.

Andre oplysninger

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af din ordre til senere reference.

Kunder i Danmark

Når du har købt et Bose® produkt i Danmark fra dette websted, reguleres enhver kontrakt mellem os af dansk lov i forbindelse med evt. tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne
kontrakt. Al kontakt, korrespondance og kontrakter mellem os skal udføres eller foretages på dansk eller engelsk.

Du kan have andre rettigheder i hht. dansk lovgivning, som ikke er angivet her.

Anmeldelsesplatform

Bose forbeholder sig retten til at gennemse og slette indlæg, der indsendes på anmeldelsesplatformen på www.bose.dk. Bose forbeholder sig retten til at fjerne eller undlade at offentliggøre indhold, som Bose anser for at være upassende eller stødende, herunder, men ikke begrænset til:

  • Enhver form for annoncering, herunder reklame for konkurrenter, varesalg, tilskyndelser til ulovligheder, selvpromovering og spam
  • Urigtige, upræcise eller vildledende oplysninger
  • Personlige eller erhvervsmæssige angreb, herunder angreb på Bose eller på Boses medarbejdere, leverandører, distributører og associerede selskaber
  • Irrelevant indhold, herunder materiale, der er vildledende, eller som giver et misvisende billede af Bose
  • Materiale, der truer, chikanerer eller på anden måde krænker andres juridiske rettigheder, herunder materiale, hvori andre brugeres private forhold eller personlige oplysninger offentliggøres
  • Indhold, der indeholder nogen form for malware, softwareprogrammer eller filer, der kan krænke en parts immaterielle rettigheder, eller som kan have stødende indhold eller skade andre brugeres enheder