Bestil inden den 21 december 12:00 for at få leveret inden jul. Gælder kun for varer, som er på lager

Sammenfatning af lyd- og søvnundersøgelse

Date: August 2020

Baggrund

God søvn er afgørende for et godt helbred. Manglende søvn er forbundet med en generelt dårligere livskvalitet og større risiko for tilstande som for højt blodtryk, diabetes, depression, fedme og cerebrovaskulær sygdom. I modsætning hertil er det blevet forbundet med nedsat dødelighed at få nok søvn. En almindelig årsag til dårlig søvn er støj fra omgivelserne, som har vist sig at reducere søvnkvaliteten betydeligt.

Undersøgelsens formål

Formålet med lyd- og søvnundersøgelsen var at vurdere effektiviteten af en digital enhed til velvære, Bose noise-masking sleepbuds™, til forbedring af søvnkvaliteten for deltagere med selvrapporterede søvnproblemer på grund af forstyrrelser fra støj fra omgivelserne ved at blokere ekstern støj (passiv dæmpning) og styrke afslapning med beroligende lyde.

Metoder

55 personer deltog i dette præ-post-effektivitetsstudie. Deltagerne var mellem 21 og 65 år og betegnede sig selv som lette eller moderate sovende med selvrapporterede problemer med at falde eller forblive i søvn på grund af støj fra omgivelserne. Potentielle deltagere blev udelukket fra undersøgelsen, hvis de havde eksisterende søvnforstyrrelser som f.eks. søvnapnø, Restless legs syndrome (RLS) eller døgnrytmeforstyrrelse, eller hvis de rapporterede om adfærd eller omstændigheder i forbindelse med forringet søvnkvalitet, f.eks. for stort forbrug af koffein, alkohol eller tobak eller søvnforstyrrelser på grund af smerter, nykturi eller menopausale symptomer. Objektive data om søvnopbygning blev indhentet via EEG-data, der blev indsamlet med Sleep Profiler™ monitoren i hjemmet, og subjektive data om selvrapportering om søvnkvalitet blev indsamlet gennem daglige undersøgelser og undersøgelser efter intervention. Personer deltog hver især i forsøget over 10 på hinanden følgende nætter, som bestod af en indledende baseline-periode på 3 nætter efterfulgt af en justeringsperiode på 4 nætter og til sidst en interventionsperiode på 3 nætter. Efter justering for manglende/ugyldige data blev 50 deltagere medtaget i analysen. Primære resultater blev analyseret for statistisk signifikans ved hjælp af lineær regression med blandet effekt og et tilfældigt skæringspunkt for hver deltager til at fremvise gentagne målinger over tid. Der blev foretaget en undersøgelsesanalyse af sekundære resultater ved hjælp af beskrivende statistikker og lagdelt ud fra eksponeringstiden.

Resultater

Brugen af Bose noise-masking sleepbuds™ var forbundet med reduceret latenstid ved søvnens start, som både blev målt objektivt med Sleep Profiler™ og subjektivt gennem deltagerens egen rapportering. Forventet latenstid ved søvnens start med brug af Bose noise-masking sleepbuds™ var sammenlignet med baselinen reduceret med 32,5 % (p<0,001, gennemsnitsforskel på 7,5 minutter, 95 % CI = 22,3% til 41,4 % hurtigere), og den objektivt målte latenstid ved søvnens start var reduceret med 13,3 % (p=0,030, gennemsnitsforskel på 2,7 minutter, 95 % CI = 1,4 % til 23,8 % hurtigere). Selvom opvågnen efter søvnens start og antallet af opvågninger i gennemsnit var lavere ved brug af Bose noise-masking sleepbuds™, blev der ikke fundet nogen statistisk signifikante forskelle. Den samlede sovetid var i gennemsnit lavere ved brug af Bose noise-masking sleepbuds™. Deltager rapporterede om øget afslapning og bedre oplevede søvnresultater, da de brugte Bose noise-masking sleepbuds™, og alle deltagere (100 %) rapporterede, at Bose noise-masking sleepbuds™ var effektive til at blokere for støj fra omgivelserne, 86 % rapporterede, at de faldt i søvn nemmere, 76 % følte, at det var nemmere at forblive i søvnen, og 82 % rapporterede, at de oplevede en generel forbedring af søvnkvaliteten.

Konklusioner

Personerne faldt hurtigere i søvn, da de brugte Bose noise-masking sleepbuds™, både ved objektiv måling og subjektiv oplevelse. Desuden rapporterede personerne om positive søvnresultater, når de brugte Bose noise-masking sleepbuds™, i forhold til når de sov uden dem. Disse resultater viser potentiale ved brug af digitale enheder til velvære i støjende miljøer for at forbedre søvnkvaliteten.

UCHealth-logo