Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Brug af Secondary Audio Mode-vælgeren

Gælder for:

Hvis du har sluttet en eller flere sekundære lydkilder til headsettet, skal du beslutte, hvordan du vil høre de sekundære kilder. Brug Secondary Audio Mode-vælgeren på betjeningsmodulet til at vælge, hvordan du vil høre sekundære lydkilder.

Vælgeren har tre positioner: MUTE, MIX og OFF.

position

funktion

Samtaleanlæg prioriteres over sekundære lydkilder

beskrivelse

Hvis et samtaleanlæg-signal registreres, slås alle sekundære lydkilder midlertidigt fra. Den sekundære lyd returnerer, når samtaleanlæg-lyden slutter.

position

funktion

Samtaleanlæg blandet med sekundære lydkilder

beskrivelse

Alle sekundære lydkilder er blandet med samtaleanlæg-lyd. Lyden fra en tilsluttet enhed fortsætter afspilning under samtaleanlæg-kommunikation.

Bemærk: I MIX-tilstand hører du maks. to lydkilder – samtaleanlæg plus en sekundær kilde.

position

funktion

kun samtaleanlæg

bemærk: i off-tilstand er bluetooth®-strøm frakoblet og alle antenner er deaktiverede.

beskrivelse

kun samtaleanlæg-lyd er aktiv. alle sekundære lydkilder er slukkede.

bemærk: hvis du skifter til off-tilstand, mens headsettet er sluttet til en bluetooth-kilde, kan det være nødvendigt at genetablere bluetooth-forbindelsen, næste gang du tænder for det.

Bemærk: Kun én sekundær kilde kan høres ad gangen. Lyden fra en sekundær kilde tilsidesætter aldrig samtaleanlæg-kommunikation.

bemærk: indkommende og udgående telefonopkald afbryder automatisk alle andre sekundære lydkilder, når secondary audio mode-vælgeren er enten på mute eller mix. under et bluetooth-opkald høres samtaleanlæg og telefonopkald som blandet.

Se Indstilling af betjeningsmodulets kontakter for at indstille prioriteten af sekundære lydkilder.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.