Gratis levering og gratis returnering
 

Ingen lyd fra en Bluetooth®-enhed

Prøv følgende for at løse problemet:

Sørg for, at enheden er tilsluttet højttaleren

Kontroller, at højttalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for lyden. Indstil Bluetooth-enhedens lydstyrke til 90 %, og brug derefter lydstyrkereguleringen på Bose-højttaleren for at indstille lydstyrken

Prøv at afspille en anden kilde på Bluetooth-enheden. Prøv f.eks. en anden app for at se, om fejlen ligger i en bestemt app

Din Bluetooth-enhed kan være uden for rækkevidde. Prøv at flytte den nærmere højttaleren

Flyt din Bluetooth-enhed og/eller højttaler væk fra andre enheder, som udsender elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. trådløse telefoner, mikrobølgeovne, trådløse routere eller andre Bluetooth-enheder. Sluk om muligt nærliggende Bluetooth -enheder eller slå deres Bluetooth -funktion fra)

Hvis du hører lyd fra en anden Bluetooth-enhed, så sæt lyden på pause på denne enhed. Du finder flere oplysninger om brugen af systemet med to BluetoothBluetooth-enheder under Tilslutning til flere Bluetooth-enheder

I enhedens Bluetooth-indstillinger skal du vælge at "GLEMME" eller "FJERNE" Bose-højttaleren. Par derefter enheden med højttaleren igen, og test

Tryk på Bluetooth-knappen på højttaleren, og hold den nede i ti sekunder, indtil du hører "Liste over [I]Bluetooth-enheder ryddet", hvis stemmemeddelelser er aktiveret

Genstart Bluetooth-enheden. Det kan du typisk gøre ved at slukke den helt og derefter genstarte den

Nulstil Bose-højttaleren ved at tænde den og holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder, indtil den slukker. Bemærk: En fabriksnulstilling rydder indstillingerne for parrede mobilenheder og sprog fra højttaleren, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende

Prøv en anden Bluetooth-enhed for at fastslå, om der er et problem med enheden

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.