90-dages risikofri, gratis prøveperiode, 2 års garanti og gratis standardlevering på ordrer over 345 dkk

Kan ikke styre ikke-Bose-enhed med Bose-fjernbetjening

Kontrollér, at den oprindelige fjernbetjening til ikke-Bose-enheden fungerer. Hvis den oprindelige fjernbetjening til ikke-Bose-enheden ikke fungerer, kan enheden være defekt. Kontakt producenten for at få hjælp

Sørg for, at den korrekte kilde er valgt.  Nogle funktioner på Bose-fjernbetjeningen ændres, hvis kilden er blevet ændret. Tryk på den ønskede kildeknap på fjernbetjeningen for at sikre, at den er i korrekt tilstand til at betjene enheden.

Sørg for, at soundbaren ikke blokerer enhedens fjernbetjeningssensor. Når soundbaren placeres foran TV'et, kan den blokere for TV'ets fjernbetjeningssensor, hvilket gør det vanskeligt for TV'et at modtage fjernstyringskommandoer. Find TV'ets fjernbetjeningssensor, og sørg for, at fjernbetjeningen har en uafbrudt synslinje til sensoren. Sensoren kan placeres tæt på TV'ets strømlampe eller bag en gennemsigtig del af TV'ets frontramme.

Sørg for, at den eksterne enhed accepterer et IR-signal. Visse eksterne enheder kan fjernbetjenes af enten et IR-signal (infrarødt) eller RF-signal (radiofrekvens). Prøv at styre enheden med dens egen fjernbetjening, mens du blokerer den øverste del på fjernbetjeningen, eller ved at betjene fjernbetjeningen i et andet rum uden at rette den mod enheden. Hvis enheden kan betjenes på denne måde, er den sandsynligvis ikke konfigureret til at acceptere et IR-signal.

Enheden kan have en indstilling eller kontakt til at ændre den type signal, som den reagerer på. Indstil enheden til IR-kontrol, så den fungerer sammen med Bose-fjernbetjeningen. Hvis enheden er indstillet til RF-fjernbetjening, fungerer den ikke sammen med Bose-fjernbetjeningen.

Prøv at nulstille dit TV eller din tilsluttede enhed ved at slukke den og tage stikket ud af stikkontakten i 30 sekunder.

Bemærk: Det er muligt, at nogle af indstillingerne går tabt, eller at det tager lidt tid, inden de vender tilbage, efter en nulstilling. Det kan også tage flere minutter for en kabel- eller satellitboks at genetablere signal efter nulstilling.

Prøv at slukke eventuelle registreringer af lys eller lyseffekter, som TV'et måtte have. Visse nyere TV-skærme har en lysregistreringsfunktion, der måler det omgivende lys i rummet og automatisk justerer kontrast og lysstyrke, så du får et bedre billede, reducerer energiforbruget eller udsender omgivende lys bag TV'et, så øjnene anstrenges mindre. Disse funktioner kan forstyrre modtagelsen af IR-signaler. For oplysninger om, hvordan du deaktiverer disse funktioner, henvises til TV'ets brugervejledning.

Hvis ikke-Bose-enheden er en kabel- eller satellitboks, og den engang kunne kontrolleres, er det muligt, at enhedens firmware er blevet opdateret automatisk. Kabel- og satellitudbydere opdaterer med jævne mellemrum firmwaren til deres bokse, og det kan nogle gange have en negativ effekt på fjernbetjeningen. Forsøg at omprogrammere fjernbetjeningen.

For at fjerne fjernbetjeningens aktuelle konfiguration for drift af ikke-Bose-enheder skal du trykke på knapperne Gå tilbage og Lydstyrke og holde dem nede i fem sekunder. For oplysninger om, hvordan du indstiller fjernbetjeningen til at betjene andre enheder, henvises til Programmering af universalfjernbetjening.

Vær opmærksom på, at visse menufunktioner ikke kan styres af universalfjernbetjeninger, fordi de er specifikke for enheden. Det er muligt, at der ikke følger en kommandokode til universalfjernbetjeningen med fra producenten af enheden, som kan benyttes til indstilling af koden til en bestemt enhed. Hertil kommer, at nogle enheder kan være så nye, at de ikke er med i det seneste sæt af koder.

Var disse oplysninger nyttige?

Great, thanks for the feedback. Please feel free to share additional comments below.
Vi er kede af, at denne side ikke levede op til dine forventninger. Fortæl os om din oplevelse, og/eller hvad vi kan gøre bedre.
Send
Tak, vi sætter pris på din feedback