Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Brug af knapperne på din højttaler

Brug betjeningsknapperne øverst på højttaleren til at betjene afspilning, lydstyrke og andre funktioner på en tilsluttet enhed.

Knapper til musikafspilning og højttalerstatus

Tænd/sluk:

Tryk for at tænde eller slukke højttaleren

Mens højttaleren er tændt skal du trykke og holde nede for at kontrollere batteriets opladningstilstand

Bluetooth®:

Tryk for at vælge Bluetooth-kilden (hvis du er i AUX-tilstand) 

Tryk og hold nede for at gøre højttaleren klar til at parre med en ny enhed

Med stemmemeddelelser slået til skal du trykke for at høre, hvilken Bluetooth-enhed, der er tilsluttet. Tryk igen (inden for tre sekunder) for at oprette forbindelse til den næste parrede enhed i højttalerens hukommelse

Tryk og hold nede i 10 sekunder for at rydde højttalerens hukommelse med parrede enheder

AUX:

Tryk for at vælge AUX-kilden (hvis du er i Bluetooth-tilstand)

Multifunktionsknap

I Bluetooth-tilstand skal du trykke én gang for at afspille/sætte på pause, to gange for at springe fremad og tre gange for at springe tilbage. Bemærk: Visse enheder understøtter muligvis ikke disse funktioner

I AUX-tilstand skal du trykke for at slå lyden til og fra

I sprogvalgstilstand skal du trykke og holde nede for at vælge et sprog

Lydstyrke op (+) og ned (-):

Tryk på lydstyrke op eller lydstyrke ned for at skrue op eller ned

I sprogvalgstilstand skal du bruge disse knapper til at rulle gennem sprogindstillinger for stemmemeddelelser. Du kan få yderligere oplysninger ved at se Valg eller ændring af stemmemeddelelsessprog

Telefonopkaldsknapper:

Multifunktionsknappen betjener opkald via højttalertelefonen på din mobilenhed fra højttaleren. Nedenfor er en liste over højttalertelefonens funktioner.

Foretag et opkald:
Tryk og hold multifunktionsknappen nede for at aktivere stemmeopkald (Siri)
Deaktiver højttalertelefonen, og skift til en mobilenhed (opkald):
Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede
Modtag et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen
Afvis et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede
Afslut et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen
Skift mellem opkald:
Tryk to gange på multifunktionsknappen
Slå lyden fra for et opkald:
Tryk på + og - knapperne og hold dem nede samtidig. Tryk og hold nede igen for at slå lyden til

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.