Gratis levering og gratis returnering
 

Visning af digitale fotos

Dit Lifestyle®-system kan vise fotofiler (kun .jpg- eller .jpeg-format) fra en USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-stikket på konsollen.

Når du vælger USB-kilden, vises mapper øverst på listen til venstre efterfulgt af enkelte billedfiler. Når en mappe vælges, vises dens indhold.

Brug følgende knapper til at få vist digitale fotos:

Funktioner på navigationskontrolplade

pil op: et menupunkt op (tryk og hold nede for at gentage)

pil ned: et menupunkt ned (tryk og hold nede for at gentage)

venstre pil: et mappeniveau op, eller afslut og vend tilbage for at gennemse mapper (hvis der vises et diasshow)

højre pil: et mappeniveau ned

ok-pil: et mappeniveau ned (hvis en mappe er fremhævet), eller afspil diasshow (hvis en billedfil er fremhævet)

menu: et mappeniveau op, eller afslut og vend tilbage for at gennemse mapper (hvis der vises et diasshow)

side op: ni punkter op

side ned: ni punkter ned

afslut: afslut diasshow, og vend tilbage til mapperne til gennemsyn

Funktioner på afspilningskontrolplade

afspil: afspil diasshow til fremhævet mappe

 

stop: afslut diasshow, og vend tilbage til mapperne til gennemsyn

gå frem: næste billede

gå tilbage: forrige billede

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.