Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Brug af radioen

Gælder for:

Valg af radiobånd

tryk på radio på fjernbetjeningen for at tænde radioen. den sidst valgte radiostation tændes. tryk på radio, mens systemet er tændt for at skifte mellem fm og am.

Radio

Aflytning af FM-/AM-radio

Når du vælger FM-radio, vises RDS-oplysninger for den aktuelle station. Dette styres af indstillingen RADIO TEXT i opsætningsmenuen.

Du kan deaktivere RDS og kun få vist stationens frekvens ved at ændre indstillingen RADIO TEXT til OFF. Se Sådan slås RDS til eller fra

Indstilling til en FM/AM-station

hvis du trykker på radio, seek/track eller tune/mp3 for at stille ind på en radiostation, vises frekvensen i midten af displayet, mens du stiller ind.

Radio

Seek/Track

Tune/MP3

tryk på knapperne seek/track på fjernbetjeningen for at finde en radiostation (lavere eller højere) med det næststærkeste signal

Seek/Track

brug knapperne tune/mp3 til manuelt at indstille en højere eller lavere frekvens. tryk og hold nede for at springe hurtigt mellem radiofrekvenserne

Tune/MP3

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.