Gratis levering og gratis returnering
 

Brug af hovedtelefonknapperne

Hovedtelefonernes knapper findes på inline-fjernbetjeningen under højre in-ear-hovedtelefon.

 

 

 

 

Lydstyrke op

 

 

 

Multifunktionsknap

 

 

 

Lydstyrke ned

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner

Afspil/pause:
Tryk på multifunktionsknappen.

Gå frem:
Tryk hurtigt på multifunktionsknappen to gange.

Spring tilbage:
Tryk hurtigt på multifunktionsknappen tre gange.

Spol hurtigt frem:
Tryk hurtigt på multifunktionsknappen to gange, og hold det andet tryk nede.

Spol tilbage:
Tryk hurtigt på multifunktionsknappen tre gange, og hold det tredje tryk nede.

Lydstyrke op:
Tryk på +

Lydstyrke ned:
Tryk på -

 

Opkaldsfunktioner

Besvar et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen.

Afslut et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen.

Afvis et indgående opkald:
Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede i ét sekund.

Besvare et andet indgående opkald og parkere det aktuelle opkald:
Under et opkald skal du trykke på multifunktionsknappen én gang.

Afvise et andet indgående opkald og blive i det aktuelle opkald:
Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede i ét sekund.

Skift mellem to opkald:
Med to aktive opkald skal du trykke på multifunktionsknappen to gange.

Opret et telefonmøde:
Med to aktive opkald skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i ét sekund

Aktivér stemmekontrol:
Når du ikke har noget opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i ét sekund. Se i brugervejledningen til din enhed for kompatibilitet og brugeroplysninger om denne funktion.

Slå lyden til/fra for et opkald: 
Tryk på + og - samtidig, mens du er i gang med et opkald.

 

Støjreducerende funktioner

Øg støjreduktionen (blokere udefrakommende lyde):
Tryk på og hold ▲ nede, indtil den ønskede indstilling nås.

Reducer støjreduktionen (høre flere udefrakommende lyde):
Tryk på og hold ▼ nede, indtil den ønskede indstilling nås.
 

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.