Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Brug af USB-afspilning

Bemærk: Denne ToneMatch-mixer kan kun læse .WAV- og .MP3-filer.

For at afspille lyd via ToneMatch-mixeren via USB:

Tilslut strømforsyningen, og tænd for mixeren

Drej ToneMatch-vælgeren til PREFS

Indsæt din USB-nøgle i USB-A-forbindelsen på bagpanelet. Du burde kunne se "USB-medie monteret" på displayet i 3 sekunder. Du vil også se: "USB-medie afmonteret", når du fjerner en USB-nøgle

Drej knappen Menu (venstre betjeningsknap under displayet) med uret for at fremhæve "USB A-afspilning" på displayet, og tryk knappen ind for at vælge indstillingen. Bemærk, at menuen slukker efter 10 sekunders inaktivitet. Dine filer skulle nu være synlige på skærmen

Drej knappen Vælg (den midterste drejeknap under displayet) for at fremhæve et nummer, og tryk på knappen for at starte afspilningen
 

For at justere sporets niveau skal du dreje knappen Niveau (højre drejeknap under displayet) enten med eller mod uret

Tryk på knappen Vælg for at sætte afspilningen på pause

Tryk på knappen Niveau for at slå lyden fra

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.