Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Opdatering af systemsoftware (video medfølger)

Der kommer ind imellem softwareopdateringer for at forbedre dit systems ydeevne. Følg disse trin for at opdatere din software:

Sørg for, at dit SoundLink® Air-system er sluttet til dit Wi-Fi-netværk, og at der er internetforbindelse. Wi-Fi-statusindikatoren på frontpanelet skal lyse blåt

Wi-Fi-indikator

Tryk på LYDLØS-knappen på fjernbetjeningen, og hold den nede i 10 sekunder, mens du holder øje med Wi-Fi-indikatoren

Lydløs

Hvis Wi-Fi-indikatoren dobbeltblinker grønt to gange, kan du slippe knappen LYDLØS: systemsoftwaren er opdateret, og systemet vender tilbage til den forrige betjeningstilstand

Lydløs

Hvis Wi-Fi-indikatoren begynder at blinke grønt hurtigt, skal du slippe knappen LYDLØS: Det er nødvendigt at opdatere softwaren, og downloading af softwaren går i gang. Wi-Fi-indikatoren fortsætter med at blinke, indtil downloadingen er færdig. Wi-Fi-indikatoren lyser grønt i tre sekunder efterfulgt af et dobbeltblink, mens softwareopdateringen installeres. Dette mønster gentages, indtil installationen er færdig. Ved afslutning af installationen udsender systemet en tone og genstartes automatisk. Efter genstarten vil systemet automatisk oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk igen

Bemærk: Det kan tage nogle få minutter at installere en softwareopdatering.

Lydløs

FORSIGTIG: Du må ikke koble strømmen fra SoundLink® Air-systemet under opdatering af systemsoftwaren.

Bemærk: Hvis Wi-Fi-indikatoren begynder at blinke rødt, er der opstået en systemfejl. Kontakt Boses kundeservice for at få hjælp.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.