Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Forstå din fjernbetjening

Vælg fjernbetjening ved at klikke på et af de små billeder nedenfor. Simulatoren for den pågældende fjernbetjening vises. Hold markøren over knapperne på simulatoren for at lære hver knaps funktion at kende:

  • Off: Slukker både din iPod/iPhone og systemet.
  • Play/Pause: Tryk for at afspille eller midlertidigt afbryde det aktuelle nummer på den dockede enhed; tryk igen for at genoptage afspilningen. Tryk og hold for at afspille en anden tilsluttet enhed, mens din iPod/iPhone oplader.
  • Volume +: Øger lydstyrken.
  • Playlist up: Tryk for at vælge næste afspilningsliste.
  • Volume -: Reducerer lydstyrken.
  • Playlist down: Tryk for at vælge forrige afspilningsliste.
  • Seek back: Tryk én gang for at gå til starten af det aktuelle nummer, eller tryk to gange for at gå til starten af det forrige nummer. Tryk på hold nede for at scanne hurtigt baglæns gennem et nummer.
  • Seek forward: Tryk én gang for at hoppe til næste nummer. Tryk og hold nede for at scanne hurtigt gennem et nummer.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.