Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Forstå din fjernbetjening

Hold markøren over knapperne på simulatoren for at lære hver knaps funktion at kende:

tænd/sluk-knap: tænder og slukker systemet.

source: viser og vælger tilsluttede enheder fra kildelisten på dit tv.

tv power: tænder og slukker dit tv.

menu: viser menuen for en tilsluttet enhed.

guide: viser set-topboksens eller tv'ets programvejledning eller en blu-ray disc™-afspillers pop op-menu.

page up: flytter til næste side.

page down: flytter til forrige side.

info: viser programinformation.

exit: fjerner en menu eller guide fra tv-skærmen.

navigation pad: går op, ned, til venstre eller højre i skærmmenuerne og konsolenhedens displays.

ok: vælger eller bekræfter det fremhævede punkt.

volume up/down: øget (+) eller mindsket (-) lydstyrke for systemet.

mute: slår lydlys til/fra for systemets højttalere (tryk og hold nede for at slå lyden til/fra i alle rum).

more: viser flere enhedsspecifikke knapper og informationer på tv'et. giver også adgang til bose®-systemfunktionerne.

image view: ændrer den måde, video vises på.

channel up/down: næste/forrige kanal eller forudindstilling.

last channel: returnerer til forrige kanal eller forudindstilling.

shuffle: spiller musik fra en cd i tilfældig rækkefølge. tryk igen for at annullere shuffle-tilstand.

quick replay/skip backward: bevæger sig tilbage nogle få sekunder på din dvr eller andre digitale enheder til videooptagelse.

record: aktiverer optagelse på en optagelsesenhed.

quick skip/skip forward: bvæger sig fremad nogle få sekunder på din dvr eller andre digitale enheder til videooptagelse.

play: starter eller genoptager afspilning af de fleste lyd- eller videoenheder.

seek backward/rewind: for de fleste lyd- og videoenheder: spoler eller bevæger sig baglæns gennem et spor, kapitel eller nummer. med am og fm: flytter til den forrige radiostation med god modtagelse.

stop: stopper afspilningen af en lyd- eller videoenhed såsom: ipod®, cd, dvd, vcr eller dvr-program.

seek forward/fast forward: for de fleste lyd- og videoenheder: går videre eller bevæger sig fremad gennem et spor, kapitel eller nummer. med am og fm: bevæger sig frem til den næste radiostation med god modtagelse.

pause: tryk for kortvarigt at stoppe en lyd- eller videoenhed såsom: ipod®, cd, dvd, vcr eller dvr-program.

numeric keypad: gør det muligt at indtaste kanaler og indstillinger manuelt.

tv input: ændrer input på dit tv.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.