Gratis levering og gratis returnering
 

Forstå LED-statusindikator

Systemets statusindikatorlampe viser, om systemet er tændt, og den viser systemstatus under brug.

slukket: systemet er slukket.

 lyser konstant grønt: systemet er tændt.

blinker grønt: systemets lyd er slået fra.

blinker hurtigt grønt: lydstyrkekommando modtaget.

blinker grønt to gange: lydstyrkegrænse nået.

lyser konstant orange: systemet er tændt og i dialogtilstand

dæmpet orange: systemet er i standby med auto-wake aktiveret

lyser konstant rødt: systemfejl

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.