Gratis levering og gratis returnering
 

Opsætningsmenu

Gælder for:

I opsætningsmenuen kan du tilpasse betjeningen af din Wave®-radio IV.

tryk på alarm setup/menu på fjernbetjeningen og hold nede, indtil "setup menu" vises

Alarm Setup/Menu

tryk på tune/playlist >, indtil det menupunkt, du vil ændre, vises

Tune/Playlist >

tryk på time - eller time + for at ændre værdien eller valget

Time -

Time +

tryk på alarm setup/menu for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent 10 sekunder, så afsluttes opsætningsmenuen automatisk

Wave®-radio IV - opsætningsmenu

Systemindstilling

Snooze-funktion "SNOOZE-": Bestemmer snooze-tidens varighed.

Tilgængelige indstillinger

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

Systemindstilling

Radio Data System (RDS) Information "RADIO TEXT-": Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) systemet til at vise RDS-oplysninger.

Tilgængelige indstillinger

ON (standard), OFF

Systemindstilling

Basniveau: Justerer basniveauet.

Tilgængelige indstillinger

NORMAL/REDUCED

Systemindstilling

Urets tidsformat "TIME-": Indstiller urets visning til 12-timers (AM/PM) eller 24-timers (militær) visning.

Tilgængelige indstillinger

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Systemindstilling

Display med høj lysstyrke "BRIGHT HI-": Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når systemet registrerer lysforhold med meget omgivende lys.

Tilgængelige indstillinger

8 – 15 (standard 12)

Systemindstilling

Display med lav lysstyrke "BRIGHT LO-":

Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når systemet registrerer lysforhold med meget lidt omgivende lys.

Tilgængelige indstillinger

1 – 8 (standard 4)

Systemindstilling

Rumkode "ROOM-": Indstiller rumkoden for din Wave®-radio, når det er tilsluttet dit Lifestyle®-system via et Bose®-linknetværk.

Stregerne efter rummets bogstav angiver, hvordan mikrokontakterne skal indstilles på Lifestyle®-systemets fjernbetjening.

Tilgængelige indstillinger

B _ _ _ – (standard),
C _ _ – _, D _ _ – –,
E _ – _ _, F _ – _ –,
G _ – – _, H _ – – –,
I – _ _ _, J – _ _ –,
K – _ – _, L – _ – –,
M – – _ _, N – – _ –,
O – – – _

Systemindstilling

Kapacitive berøringsknapper "TOUCH PAD-": Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) touchpad'en.

Tilgængelige indstillinger

ON (standard), OFF

Systemindstilling

30 min. systemstandby-timer"AUTO OFF-" Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) 30-minutters systemstandby-timeout.

Tilgængelige indstillinger

NO (standard), YES

Systemindstilling

Systemnulstilling "RESET ALL-": Nulstiller Wave®-radio til fabriksindstillingerne.

Tilgængelige indstillinger

NO (standard), YES

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.