Gratis levering og gratis returnering
 

Opsætningsmenu

Gælder for:

I opsætningsmenuen kan du tilpasse betjeningen af dit Wave®-musiksystem IV.

tryk på alarm setup/menu på fjernbetjeningen, og hold nede, indtil "setup menu" vises

Alarm Setup/Menu

tryk på tune/mp3 >, indtil det menupunkt, du vil ændre, vises

Tune/MP3 >

tryk på time – eller time + for at ændre værdien eller valget

Time -

Time +

tryk på alarm setup/menu for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent 10 sekunder, så afsluttes opsætningsmenuen automatisk

Alarm Setup/Menu

Wave®-musiksystem IV - opsætningsmenu

Systemindstilling

Tilgængelige indstillinger

Snooze-funktion "SNOOZE-": Bestemmer snooze-tidens varighed.

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

Radio Data System (RDS) Information "RADIO TEXT-": Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) systemets evne til at vise RDS-oplysninger.

ON (standard), OFF

Uafbrudt afspilning "CONT PLAY-": Bestemmer, hvilken kilde der automatisk skal afspilles, når en cd slutter.

NO (standard), AUX, FM, AM

Basniveau: Justerer basniveauet.

NORMAL (standard), REDUCED

Urets tidsformat "TIME-": Indstiller urets visning til 12-timers (AM/PM) eller 24-timers (militær) visning.

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Display med høj lysstyrke "BRIGHT HI-": Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når systemet registrerer lysforhold med meget omgivende lys.

8 – 15 (standard 12)

Display med lav lysstyrke "BRIGHT LO-":
Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når systemet registrerer lysforhold med meget lidt omgivende lys.

1 – 8 (standard 4)

Rumkode "ROOM-": Indstiller rumkoden for dit Wave®-musiksystem, når det er tilsluttet dit Lifestyle®-system via et Bose®-linknetværk.

Stregerne efter rummets bogstav angiver, hvordan mikrokontakterne skal indstilles på Lifestyle®-systemets fjernbetjening.

B _ _ _ – (standard),
C _ _ – _, D _ _ – –,
E _ – _ _, F _ – _ –,
G _ – – _, H _ – – –,
I – _ _ _, J – _ _ –,
K – _ – _, L – _ – –,
M – – _ _, N – – _ –,
O – – – _

Kapacitive berøringsknapper "TOUCH PAD-": Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) touchpad'en.

ON (standard), OFF

30-min. systemstandby-timer"AUTO OFF-" Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) 30 minutters systemstandby-timeout.

NO (standard), YES

Systemnulstilling "RESET ALL-": Nulstiller Wave®-musiksystemet til fabriksindstillingerne.

NO (standard), YES

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.