Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Fejlfinding af lyd

Der er ingen lyd i mine hovedtelefoner.

  • Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt
  • Tjek tilstanden på lydkablet. Hvis stikket eller en del af kablet er beskadiget, kan det være årsag til problemet
  • Sørg for, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt. Hovedtelefonerne er måske tilsluttet forkert, eller forbindelsen kan have løsnet sig. Fjern og genindsæt hovedtelefonstikket i begge ender
  • Sørg for, at lydkilden er tændt, og at der er skruet op for lydstyrken
  • Prøv en anden lydenhed. Problemet kan være den lydenhed, som dine hovedtelefoner er tilsluttet
  • Prøv det ekstra lydkabel, der fulgte med dine hovedtelefoner (købt efter maj 2012). Hvis problemet er forbundet med ét enkelt kabel, skal kablet udskiftes

Jeg kan kun høre lyd kun fra den ene side af mine hovedtelefoner.

  • Kontroller balanceniveauet på kilden. Hvis kilden har en regulator til balanceniveauet, kan det være justeret forkert. Sørg for, at indstillingen er sat til et mellemniveau
  • Sørg for, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt. Hovedtelefonerne er måske tilsluttet forkert, eller forbindelsen kan have løsnet sig. Fjern og genindsæt hovedtelefonstikket i begge ender
  • Prøv det ekstra lydkabel, der fulgte med dine hovedtelefoner (købt efter maj 2012). Hvis problemet er forbundet med ét enkelt kabel, skal kablet udskiftes

Der er alt for meget bas i mine hovedtelefoner.

  • Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på lydkilden

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.