Gratis levering og gratis returnering
 

Fejlfinding af lyd

Der er ingen lyd i mine hovedtelefoner.

  • Tjek tilstanden på lydkablet. Hvis stikket eller en del af kablet er beskadiget, kan det være årsag til problemet
  • Sørg for, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt. Hovedtelefonerne er måske tilsluttet forkert, eller forbindelsen kan have løsnet sig. Fjern og genindsæt hovedtelefonstikket i begge ender
  • Sørg for, at lydkilden er tændt, og at der er skruet op for lydstyrken
  • Prøv en anden lydenhed. Problemet kan være den lydenhed, som dine hovedtelefoner er tilsluttet

Jeg kan kun høre lyd fra den ene side af mine hovedtelefoner.

  • Kontroller balanceniveauet på kilden. Hvis kilden har en regulator for balanceniveauet, kan det være justeret forkert. Sørg for, at indstillingen er sat til et mellemniveau
  • Sørg for, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt. Hovedtelefonerne er måske tilsluttet forkert, eller forbindelsen kan have løsnet sig. Fjern og genindsæt hovedtelefonstikket i begge ender

Der er alt for meget bas i mine hovedtelefoner.

  • Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på lydkilden

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.