Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Opsætning af højttaleren

Inden du starter

  • Placer din mobilenhed inden for højttalerens rækkevidde, 10 m. Hvis du flytter din mobilenhed længere væk, påvirker det lydkvaliteten, og den kan miste forbindelsen til højttaleren
  • Sæt højttalerens bagside tæt på, men ikke direkte op mod en væg. Bassen reduceres, når højttaleren flyttes væk fra væggen
  • Placér højttaleren på sin sokkel. Hvis højttaleren placeres på en anden side, kan det beskadige højttaleren og påvirke lydkvaliteten
  • Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag
  • For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren. Placér ikke højttaleren og din mobilenhed inden i metalskabe eller i nærheden af andre audio/video-komponenter

Opsætning

Placér højttaleren på toppen af holderen, og juster benstikkene. Tving ikke højttaleren ned i holderen, da det kan beskadige den. Husk at bruge opladningsholderen, som fulgte med din højttaler. Denne højttaler er ikke kompatibel med den originale SoundLink® Bluetooth®-minihøjttalers opladningsholder

Før du bruger højttaleren, skal du slutte den til lysnettet og oplade batteriet. Sådan gør du:

i. Indsæt el-ledningen i USB-stikket på opladningsholderen eller højttaleren
ii. Sæt den anden ende af el-ledningen i en stikkontakt
iii. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. Batteriindikatoren blinker gult, og højttaleren udsender en tone

Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde højttaleren. Bluetooth-indikatoren blinker blåt

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.