Forsendelse vil være tilgængelig om 1 uge, med en risikofri prøveperiode på 90 dage og GRATIS standardforsendelse.

Indstilling af uret

Gælder for:

Brug fjernbetjeningen til at trykke på og holde TIME - eller TIME + nede i et sekund, indtil "-CLOCK SET-" vises på displayet, og slip derefter knappen

Tryk og hold TIME - eller TIME + nede, indtil den viste tid matcher det aktuelle klokkeslæt

Vent fem sekunder, indtil systemet automatisk afslutter "-Clock Set-"-tilstanden