Gratis levering og gratis returnering
 

Indstilling af Bluetooth®-lydprioritet

Når headsettet er tilsluttet flyets samtaleanlæg, er det altid samtaleanlægget, der høres, og det kan ikke slås fra af headsettet. Hvis du tilslutter en Bluetooth-enhed til headsettet, kan du vælge, hvordan du vil høre den pågældende enheds lyd sammen med lyden fra samtaleanlægget. Dette gøres ved hjælp af styremodulets Bluetooth-prioritetskontakt:

Samtaleanlæg prioriteret højere end Bluetooth

Hvis et internt signal registreres, Bluetooth slås lyden midlertidigt fra. Bluetooth Lyden vender tilbage, efter lyden fra samtaleanlægget ophører.

Samtaleanlæg blandet med Bluetooth

Bluetooth -lyden blandes med lyden fra samtaleanlægget. Bluetooth -lyden vil fortsætte med at spille under kommunikation via samtaleanlægget.

Kun samtaleanlæg

Når headsettet er slukket, afbrydes  Bluetooth -strømmen, og alle antenner deaktiveres. Kun samtaleanlæggets lyd er aktiv. Bluetooth -lyden er slået fra.

 

Bemærk: Hvis du slukker for headsettet, mens det er sluttet til en  Bluetooth -kilde, kan det være nødvendigt at genetablere Bluetooth-forbindelsen, næste gang du tænder for det.

Bemærk: Indkommende og udgående telefonopkald slår automatisk lyden fra i andre Bluetooth-lydkilder, når Bluetooth-vælgeren står i enten MUTE- eller MIX-tilstand. Under et Bluetooth-opkald høres samtaleanlæg og telefonopkald som blandet.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.