Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Udskiftning af batteriet

Gør følgende, når du vil udskifte batteriet:

Brug den 2,5 mm skruenøgle, som følger med erstatningsbatteriet, til at fjerne de to skruer i bunden af højttaleren

Skub dækslets bagside op, indtil det glider op og løsnes

Træk dækslet op og væk fra højttalerens bagside

Brug 2,5 mm skruenøglen til at fjerne de to skruer, som fastgør batteriet (de er placeret i bunden af højttaleren)

Træk batteriet lige ud af højttaleren

Sæt det nye batteri i

Bemærk: Udskift kun SoundLink®-højttalerens batteri med et originalt erstatningsbatteri fra Bose eller en autoriseret Bose-forhandler.

Sæt skruerne i igen, og spænd dem med 2,5 mm skruenøglen

Placer hullerne i dækslet ud for fastgørelsesstængerne på højttalerens bagside, og tryk dækslet på plads

Skub dækslet ned på fastgørelsesskruerne, indtil det stopper

Sæt skruerne i bunden af dækslet, og stram dem omhyggeligt

Sådan aktiveres det nye batteri: Sæt strømforsyningsstikket i jævnstrømsstikket på bagsiden af højttaleren, og slut til stikkontakten i tre timer

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.