Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Fjernbetjening fungerer ikke

Hvis din fjernbetjening ikke fungerer:

Installer nye batterier i fjernbetjeningen. Sørg for, at batterierne, inklusive dem der er installeret for nylig, svarer til polaritetsmarkeringerne på indersiden af batterirummet. Brug ikke genopladelige batterier. Genopladelige batterier oplades muligvis ikke fuldt ud efter langvarig brug, og nogle batterier kan have et lavere spændingsoutput

Udfør en nulstilling af konsolenheden

Sluk konsolenheden

på konsolenheden skal du trykke på  tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder.  den røde led slukkes

slip  tænd/sluk-knappen,  og test systemet igen

Tilknyt fjernbetjeningen med systemet igen. Mediecenter og fjernbetjening skal matche for at fungere korrekt. Se  Parring af fjernbetjening med konsollen for oplysninger om gentilknytning af system og fjernbetjening

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.