Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Programmering af fjernbetjening

Din universalfjernbetjening kan programmeres til at styre dit tv, kabel-/satellitmodtager, dvd-/Blu-ray Disc™-afspiller, spilsystem og yderligere to eksterne enheder.

Sådan programmerer du fjernbetjeningen til at styre andre enheder:

Tænd din kilde (dvs. tv eller kabel-tv-modtager)

Find koden til din kilde i bogen Universal Remote Device Codes (medfølger)

på fjernbetjeningen skal du trykke på den relevante kildetast (dvs. tv eller cbl-sat) og holde den nede, indtil alle seks kildetaster lyser. slip derefter. kun den relevante kildetast lyser

Kildetast

Indtast koden for din kilde med fjernbetjeningens taltastatur

Bemærk: Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du indtastet en ugyldig kode. Gentag trin 3 og 4

Tryk på + på lydstyrkeknappen

Test kilden for basisfunktioner (dvs. kanal op/ned, menu og guide)

Hvis kilden reagerer på basisfunktionerne, skal du trykke på Exit for at gemme indstillingerne

Hvis kilden ikke reagerer på basisfunktionerne, skal du trykke på + på lydstyrkeknappen for at vælge en anden kode og teste basisfunktionerne igen. Gentag trin 5-7, indtil du finder en kode, der fungerer

Programmering af fjernbetjeningen for at tænde/slukke systemet, tv og kabel-/satellitmodtager samtidigt:

når du har programmeret din fjernbetjening til dit tv og kabel-/satellitenhed, kan du indstille tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen til at tænde/slukke systemet, tv og kabel-/satellitmodtager samtidigt. følg disse trin for at aktivere eller deaktivere denne funktion:

Tænd/sluk-knap

Tryk på knapperne CBL/SAT og TV samtidigt, og hold dem nede

Hold knapperne nede i 10 sekunder, indtil begge knapper blinker tre gange, for at bekræfte ændringen

bemærk: hvis en enheds tænd/sluk-kommandoer kommer ud af synkronisering, skal du trykke på fjernbetjeningens kildetast for den enhed, der ikke er synkroniseret (dvs. cbl/sat) og derefter trykke på kildetasten for at synkronisere den igen.

Kildetast

Kildens tænd/sluk-knap

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.