Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Programmering af radioforudindstillinger

Den indbyggede radio kan gemme op til 25 FM og 25 AM forudindstillede stationer.

Følg disse trin for at gemme en radioforudindstilling:

på fjernbetjeningen skal du trykke på knappen tune back eller tune forward for at vælge en radiostation, du vil tilføje som en anvist forudindstilling

Tryk og hold på knappen på det numeriske tastatur for at gemme den aktuelle station på dette nummer:

Til forudindstillingerne 1-9 skal du trykke på og holde taltasten nede

til forudindstillingerne 10-25 skal du trykke på ok og holde nede for at gemme stationen i det næste tilgængelige forudindstillingsnummer

Følg disse trin for at slette forudindstillinger til radiostationer:

Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du hente den forudindstilling igen, du vil slette

tryk på ok, og hold den nede, indtil forudindstillingsnummeret forsvinder fra displayet

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.