Gratis levering og gratis returnering
 

Parring med din Bluetooth®-enhed (med video)

Parringen finder sted, når to Bluetooth®-enheder kommunikerer med hinanden og opretter en forbindelse. Oplysninger om denne forbindelse gemmes derefter i begge enhedernes hukommelse. Når du har parret en enhed med SoundLink®-højttaleren, behøver du ikke at parre den igen. SoundLink®-højttaleren kan parres med op til seks Bluetooth®-enheder. Den kan dog kun oprette forbindelse til og afspille lyd fra én enhed ad gangen.

Følg disse trin for at parre med en Bluetooth®-enhed:

  • Sørg for, at både Bluetooth®-enheden og SoundLink®-højttaleren er tændt, og tryk på Bluetooth®-knappen på højttaleren, og hold den nede i tre sekunder for at gøre højttaleren synlig. Bluetooth®-indikatoren tænder og slukker langsomt ca. én gang i sekundet for at vise, at højttaleren er synlig
  • Angiv din Bluetooth®-enhed som "Synlig." Det gør det muligt for din enhed at opdage SoundLink®-højttaleren
  • Find listen over Bluetooth®-enheder på din enhed. Vælg "Bose SoundLink" på listen
  • Hvis din enhed beder om et kodeord, skal du indtaste 0000 og trykke på OK. Nogle enheder beder dig også om at acceptere forbindelsen. Din Bluetooth®-enhed angiver, når parringen er gennemført. SoundLink®-højttaleren angiver, at parringen er gennemført, når Bluetooth®-indikatoren holder op med at tænde og slukke og lyser permanent

Sådan tilsluttes en enhed

Hvis du vil tilslutte en enhed, som er parret tidligere, skal du trykke på Bluetooth®-knappen på SoundLink®-højttaleren. Bluetooth®-indikatoren på højttaleren tænder og slukker ca. to gange i sekundet, indtil enheden opretter forbindelse. Derefter holder indikatoren op med at blinke og lyser permanent, når højttaleren og enheden har oprettet forbindelse med hinanden.

Sådan parrer du yderligere enheder

Sørg for, at både Bluetooth®-enheden og SoundLink®-højttaleren er tændt, og tryk på Bluetooth®-knappen på højttaleren i tre sekunder for at gøre højttaleren synlig igen. Følg derefter trin 2-4 ovenfor.

Bemærk: SoundLink®-hukommelsen kan indeholde op til seks parrede enheder. Du kan parre mere end seks enheder, men hukommelsen vil aldrig indeholde mere end seks. Når hukommelsen er fyldt op med seks parrede enheder, og der parres endnu en enhed, slettes den enhed, som har været brugt for længst tid siden fra hukommelsen, og den erstattes af den nye parrede enhed.

Rydning af hukommelsen

På SoundLink®-højttaleren skal du trykke på Bluetooth®-knappen og holde den nede i ca. 10 sekunder, indtil du hører en tone. SoundLink®-højttaleren rydder alle Bluetooth®-enheder fra dens hukommelse og bliver derefter synlig.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.