Gratis levering og gratis returnering
 

Parring af enhed

Når du har valgt dit sprog, er højttaleren klar til parring med din mobile enhed.

  • På din mobile enhed skal du aktivere Bluetooth®-funktionen. Bluetooth-funktionen findes normalt under "Indstillinger". Et gearsymbol repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen
  • Vælg "Bose Mini II SoundLink" på din enhedsliste. Bluetooth-indikatoren lyser konstant hvidt, og du hører "Connected to [enhedens navn]"

Parring af en anden mobil enhed

  • Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil Bluetooth-indikatoren blinker blåt, og du hører "Ready to pair another device"
  • Parring af din mobile enhed med højttaleren

    Bemærk: Når du parrer din mobile enhed, gemmes den i højttalerens parringsliste. Højttaleren kan gemme op til otte mobile enheder.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.