Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Parring af en Bluetooth®-aktiveret enhed

Parring af første enhed

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde headsettet

Sørg for, at Bluetooth-prioriteringskontakten står på MUTE eller MIX (ikke OFF)

Strømindikatoren lyser grønt eller gult, afhængigt af batteriniveauet. Hvis lyset er rødt, er batteriniveauet lavt, og det skal udskiftes.

Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede i ét sekund. Bluetooth-indikatoren blinker lilla for at angive, at headsettet er i parringstilstand

Bemærk: Første gang du tænder for headsettet, vil det automatisk skifte til parringstilstand, og Bluetooth-indikatoren blinker lilla. Dette sker kun første gang, du tænder for headsettet.

Find Bluetooth-menuen på enheden, og sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til

Vælg Bose-headsettet fra listen over Bluetooth-enheder

Bluetooth-indikatoren blinker blåt, når enhederne er parret, og en tone angiver, at der er forbindelse.

Bemærk: Efter fem minutters inaktivitet afslutter headsettet automatisk parringstilstanden, og Bluetooth-indikatoren slukkes. Du kan slå Bluetooth-funktionen til igen ved at trykke på funktionsknappen Bluetooth.

Skift mellem tilsluttede enheder

Headsettet kan sluttes til to Bluetooth-enheder samtidigt. Kun én tilsluttet enhed kan høres ad gangen

Skift mellem to tilsluttede Bluetooth-enheder ved at sætte lyden på pause på den første enhed og starte lyden på den anden

Se listen over Bluetooth-enheder på din enhed for at bekræfte forbindelsen

Bemærk: Indkommende og udgående telefonopkald afbryder automatisk alle andre sekundære lydkilder (når Secondary Audio Mode-vælgeren står på MUTE eller MIX). Under et Bluetooth-opkald høres samtaleanlæg og telefonopkald som blandet.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.