Gratis levering og gratis returnering
 

Parring af en Bluetooth®-kompatibel enhed (kun [I]Bluetooth modeller)

for at bluetooth®-aktiverede enheder kan arbejde med bose®-produktet skal enheden og bose-produktet parres. følg nedenstående trin for at forbinde de to enheder med bluetooth®-teknologi.

Parring af headsettet med en Bluetooth®-aktiveret telefon.

sluk headsettet ved at trykke på power, indtil strømindikatoren lyser grønt eller gult. hvis strømindikatoren lyser rødt, er batteriniveauet meget lavt, og bluetooth®-funktionen kan ikke aktiveres, da den deaktiveres for at forlænge batteriets levetid

Power

Strømindikator

sæt multifunktionsknappen på den øverste eller mellemste position – ikke den nederste (off)

Multifunktionsknap

tryk på bluetooth®-funktionen én gang for at aktivere bluetooth®-teknologien. bluetooth®-indikatoren begynder at blinke to gange for hver gang, strømindikatoren blinker

Bluetooth®-funktion

Bluetooth®-indikator

sæt headsettet i parringstilstand ved at trykke på bluetooth®-funktionen på betjeningsmodulet og holde nede i mindst fem sekunder. bluetooth®-indikatoren begynder at blinke langsomt

tænd for bluetooth®-teknologi på telefonen. det betyder typisk, at du skal gå til "indstillinger", "forbind", "trådløs" eller "bluetooth®"-menuen

i bluetooth®-menuen på telefonen skal du aktivere indstillingen på telefonen, som gør det muligt at "scanne", "søge," "finde" eller "tilføje" en bluetooth®-enhed

Telefonen finder headsettet som "BOSE A20" og beder om at bekræfte, at denne enhed skal parres. Accepter ved at trykke på "Ja" eller "OK", og bekræft med adgangskoden/PIN 0000 (fire nuller), hvis det er nødvendigt

bluetooth®-indikatoren og strømindikatoren blinker synkront for at angive, at parringen er fuldført.

Genopret forbindelse til en tidligere tilsluttet telefon

sæt multifunktionsknappen på øverste eller midterste position

tryk kortvarigt på bluetooth®-funktionsknappen på headsettets betjeningsmodul

Bemærk: Headsettet forsøger automatisk at genskabe en mistet forbindelse i fem minutter efter at være blevet koblet fra telefonen.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.