Gratis levering og gratis returnering
 

Drift på batteri

Et fuldt opladet batteri giver ca. tre timers brug ved maksimal lydstyrke. Hvor hurtigt batteriet aflades afhænger af indstillingen af lydstyrken. Du kan forlænge batteriafspilningstiden betydeligt ved at reducere lydstyrken.

Kontrol af batteriet

Batteristatusindikatoren er normalt slukket for at spare på batteristrømmen. Hvis du vil kontrollere opladningsniveauet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede og holde øje med batteriindikatoren.

  • Grøn: 70 % eller mere af fuld opladning
  • Gul: 20 % til 70% af fuld opladning
  • Rød 20 % eller mindre (opladning påkrævet)

Batteribeskyttelsestilstand

Hvis SoundLink®-højttaleren ikke er tilsluttet strøm og ikke bruges i mere end 14 dage, skifter den til batteribeskyttelsestilstand for at spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere højttaleren igen, skal du tilslutte den til lysnettet. Du kan bruge systemet samtidig med, at batteriet oplades.

Opladning af batteriet

Batteristatusindikatoren på SoundLink®-højttaleren blinker rødt, når batteriet skal oplades. Batteriet kan oplades, uanset om dækslet er åbent eller lukket.

Gør følgende, når du vil oplade batteriet:

  • Slut strømforsyningens jævnstrømsnetledning til jævnstrømsstikket på SoundLink®-højttalerens bagside
  • Sæt strømforsyningen i en almindelig stikkontakt. Højttaleren udsender en tone for at bekræfte, at der er tilsluttet strøm

Den anbefalede opladningstid er 3 timer. Batteristatusindikatoren angiver opladningsstatus.

  • Gul: Batteriet oplader
  • Slukket: Opladning udført

Udskiftning af batteriet

Batteriet bør udskiftes, når:

  • Indikatoren for batteristatus lyser gult efter 10 timers opladning
  • Batteridriftstiden bliver væsentligt kortere

Ved udskiftning af batterier kan du kontakte Boses kundeservice.

Var disse oplysninger nyttige?

Great, thanks for the feedback. Please feel free to share additional comments below.
Vi er kede af, at denne side ikke levede op til dine forventninger. Fortæl os om din oplevelse, og/eller hvad vi kan gøre bedre.
Send
Tak, vi sætter pris på din feedback