Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Ingen lyd fra tilsluttet AUX-enhed

Hvis der ikke er nogen lyd fra din tilsluttede AUX-enhed, kan du prøve følgende trin for at løse problemet:

Sørg for, at AUX-indgangskilden er valgt. Tryk på højttalerens knap til inputtilstand. Når knappen trykkes ned, lyser indikatoren ved siden af knappen for at indikere, at den er valgt

Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller

Skru op for den tilsluttede enheds lydstyrke. Sæt den til 90 %, og brug Bose- højttalerens lydstyrkeregulering til at indstille lydstyrken

Sørg for, at 3,5 mm-kablet er sikkert sluttet til både højttaleren og den tilsluttede lydenhed

Kontroller, at højttalerens lyd ikke er slået fra. Når højttalerens AUX-kilde er valgt, kan du slå lyd til og fra på højttaleren med multifunktionsknappen

Øg højttalerlydstyrken

Prøv at tilslutte enheden med et andet AUX-kabel

Prøv at tilslutte en anden kilde for at finde ud af, om problemet er specifikt for en bestemt enhed

Nulstil højttaleren ved at tænde den og holde tænd/sluk-knappen nede i ti sekunder. Bemærk: En nulstilling rydder indstillingerne for parrede mobilenheder og sprog fra højttaleren, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.