Gratis levering og gratis returnering
 

Statusoplysninger for LED

Indikator for konsolenhedens status

off:
ingen strøm

red:
systemet er slukket (standby)

blinker grønt:
systemet starter

grøn:
systemet er klar til anvendelse

gul:
systemet lukker ned, eller systemet er slukket og oplader ipod

LED-statusindikatorer for Lifestyle®-systemets Acoustimass®-modul

grøn led: slukket
orange led: slukket
beskrivelse:
ingen strøm. systemets strømforsyning er frakoblet, eller ai-kabel er frakoblet, eller systemet er tilsluttet og helt forbundet, men ikke tændt. basmodulerne kræver et 10 volts tænd-signal fra mediecenteret, før den kan aktivere led-indikatorerne

grøn led: 5 hz
orange led: slukket
description:
normal drift – systemet er tændt og behandler digital (s/pdif) information

grøn led: counterblink (indikatorlampe skiftevis grøn og orange)
orange led: counterblink (indikatorlampe skiftevis grøn og orange)
beskrivelse:
digitalt (s/pdif) signal er ikke til stede. dette kan skyldes et beskadiget eller forkert isat ai-kabel, eller det kunne tyde på en hardware fejl enten i mediecenteret eller basmodulet

grøn led: 5 hz syncblink (grøn og orange blinker samtidig)
orange led: 5 hz syncblink (grøn og orange blinker samtidig)
description:
dette blinkmønster indikerer en softwareopdatering (venter på opdatering)

grøn led: 1 hz syncblink (grøn og orange blinker samtidig)
orange led: 1 hz syncblink (grøn og orange blinker samtidig)
beskrivelse:
dette blinkmønster indikerer en softwareopdatering (opdateringen er blevet modtaget og er ved at blive skrevet til flash)

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.