Gratis levering og gratis returnering
 

Hovedtelefonernes statusindikatorer

Bluetooth®-indikatorer

Hver øretelefon har en Bluetooth-indikator, der findes på den indvendige side.

IndikatoraktivitetSystemtilstand
Blinker blåtKlar til tilslutning
Blinker hvidtTilslutter
Lyser hvidt

Tilsluttet 

Bemærk: Efter tilslutning slukkes Bluetooth-indikatorerne efter 10 sekunder

Blinker grønt Opdaterer systemsoftware 
Lyser eller blinker rødt Fejl: Kontakt Boses kundeservice

Hovedtelefonernes opladningsindikator

IndikatoraktivitetSystemtilstand
Blinker langsomt hvidtOplader
Lyser hvidt

Fuldt opladet

Bemærk: Når hovedtelefonerne er fuldt opladet, lyser opladningsindikatorerne i et par sekunder og slukkes derefter. 

Blinker hurtigt hvidtFejl: Kontakt Boses kundeservice

Opladningsetuiets batteriindikatorer

IndikatoraktivitetOpladningsprocentdel
○○○○0 % – 20 %
••○○○20 % – 40 %
•••○○40 % – 60 %
••••60 % – 80 %
•••••80 % – 100 %
Opladningsfejl: Kontakt Boses kundeservice
○ •Batterifejl: Kontakt Boses kundeservice

Bemærk: Under opladning blinker den senest tændte batteriindikator hvidt. Alle batteriindikatorer lyser hvidt, når opladningsetuiet er fuldt opladet.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.