Gratis levering og gratis returnering
 

Opladning og kontrol af batteriniveauet

Gælder for:

  • SoundWear Companion højttaler

Hver gang du tænder din højttaler, viser batteriindikatoren batteriets opladningsniveau i flere sekunder, og, hvis aktiveret, oplyser en stemmemeddelelse batteriniveauet.

Du kan kontrollere batteriniveauet, mens du bruger din højttaler, ved at trykke på knappen tænd/sluk og holde den nede for at høre en stemmemeddelelse, der oplyser batteriniveauet. Batteriets indikatorer lyser desuden i flere sekunder.

○○○○0 % – 20 %
••○○○20 % – 40 %
•••○○40 % – 60 %
••••60 % – 80 %
•••••80 % – 100 %

Opladning af højttaleren

Det kan tage op til tre timer at oplade batteriet helt. En fuld opladning gør det muligt at have højttaleren tændt i op til 12 timer. En opladning i 15 minutter gør det muligt at have højttaleren tændt i op til to timer.

Åbn lynlåsen på coverets underside for at få adgang til USB-stikket

Sæt USB-kablets lille ende i USB-stikket

Sæt den anden ende af USB-kablet i en vægoplader eller en computer, der er tændt. Under opladningen blinker den senest tændte batteriindikator hvidt. Alle fem batteriindikatorer lyser hvidt, når batteriet er fuldt opladet.

Bemærk: Højttaleren spiller ikke under opladning.

Retningslinjer for opbevaring af batteriet

Opbevar ikke højttaleren fuldt opladet i mere end 90 dage eller med en resterende opladning på under 10 procent. Hvis højttaleren skal opbevares i en længere periode uden at blive brugt, er det bedst, hvis batteriniveauet er mellem 50-80 procent.

Batteribeskyttelsestilstand

Når højttalerbatteriet er opbrugt (0 %) og ikke tilsluttes strøm i mere end 90 dage, skifter det til sikkerhedsbeskyttelsestilstand og deaktiveres permanent. Kontakt Boses kundeservice, hvis din højttaler går i sikkerhedsbeskyttelsestilstand.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.