Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Ændring af systemstandbytimeout

Gælder for:

Systemet skifter automatisk til standby (slukket) efter 24 timer, hvor det ikke er blevet brugt - dette omfatter ingen brug af fjernbetjeningen. Hvis den 30 minutters systemstandbytimer er aktiveret, skifter systemet automatisk til standby efter 30 minutter uden brug - dette omfatter, at der ikke afspilles lyd, og at fjernbetjeningen ikke bruges.

Følg disse trin for at aktivere systemstandbytimeout:

tryk på alarm setup/menu på fjernbetjeningen, og hold nede, indtil "setup menu" vises

Alarm Setup/Menu

tryk på tune/mp3> ni gange, indtil "-auto off-" vises

Tune/MP3 >

tryk på time – eller time + for at vælge "no" eller "yes"

Time –

Time +

tryk på alarm setup/menu for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent 10 sekunder, så afsluttes opsætningsmenuen automatisk

Alarm Setup/Menu

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.