Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Ændring af lydbehandling til en kilde

Kildelyd er en funktion, du kan bruge til at justere lydbehandlingen på en valgt kilde.

Følg disse trin for at ændre lydindstillingen:

Tænd for tv'et, og vælg den tv-videoindgang, der sluttes til Lifestyle®-systemet

på fjernbetjeningen skal du trykke på more

tryk på højre pil for at fremhæve ikonet "options". tryk på ok for at bekræfte

tryk på pil op eller pil ned for at fremhæve "[source] sound"

tryk på venstre pil eller højre pil for at vælge:

"Original" – Afspiller stereolyd, når der modtages stereolyd fra kilden

"Anbefalet" – Afspiller 5-kanals lyd, uanset om der modtages 2- eller 5-kanals lyd fra kilden

"Alternativ" – Afspiller 5-kanals lyd, når enten stereo eller 5-kanals lyd modtages fra kilden

"Forbedret mono" – Afspiller simuleret surroundlyd, når der modtages monolyd fra kilden

tryk på exit for at forlade menuen

Bemærk: Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige på hver kilde.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.