Få gratis levering, når du bestiller i dag.
 

Tilføjelse af en anden enhed til højttaleren

Følg disse trin for at parre en ekstra enhed til din højttaler:

Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde højttaleren

Tænd/sluk

Tryk på Bluetooth®, så Bluetooth-statusindikatoren langsomt blinker blåt. Hvis Bluetooth-indikatoren blinker hvidt, skal du trykke på Bluetooth igen. Ved at trykke på Bluetooth, skiftes der mellem forbindelsestilstand (blinker hvidt) og parringstilstand (blinker blåt)

Bluetooth

Tænd Bluetooth på din enhed. Den kan typisk findes under enhedens indstillinger. Afhængigt af din enhed skal du muligvis trykke på "Søg efter enheder" eller lignende for at finde tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden

Vælg den enhed, der hedder "Bose SLIII" på din enheds Bluetooth-liste. Hvis din enhed beder dig indtaste en adgangskode, skal du indtaste "0000" (fire nuller). Når parringen er gennemført, og din enhed har forbindelse til højttaleren, skifter Bluetooth-statusindikatoren på højttaleren fra at blinke blåt til at lyse hvidt konstant, og højttaleren udsender en tone

Højttalerhukommelse

Højttaleren kan huske op til seks parrede enheder. Hvis du parrer højttaleren med endnu en enhed, er den enhed, der først blev tilsluttet, ikke længere parret med højttaleren.

Hvis du vil rydde højttalerens hukommelse for alle enheder, skal du trykke på Bluetooth og holde den nede (i ca. 10 sekunder), indtil du hører en tone. Alle enheder ryddes, og højttaleren bliver synlig.

Gentilslutning af en enhed

Når højttaleren tændes, forsøger den igen at oprette forbindelse til en enhed i hukommelsen. Den starter med den senest tilsluttede enhed. Hvis den senest tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, opretter højttaleren forbindelse til den næstsidst tilsluttede enhed og så fremdeles. Højttaleren søger efter en parret enhed i cirka 30 sekunder.

Var dette en hjælp?

Send

Tak for dine kommentarer.